کلیدواژه‌ها = سازمان ملل متحد
حقوق بین‌الملل و تشکیل کشور مستقل فلسطینی

دوره 4، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 129-162

سید احمد طباطبایی؛ داوود محبی انجدانی


همکاری و مشارکت میان سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان ملل متحد به‌منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی (مطالعه موردی اتحادیه اروپا)

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 62-80

نوذر شفیعی؛ فرزانه مرادی


چالش‌های نهاد زنان ملل متحد در ایجاد صلح پایدار

دوره 2، شماره 5، مهر 1391، صفحه 165-192

ضیاءالدین صبوری؛ ساناز نصیرپور؛ مرضیه حمیدیان شورمستی