1. ناکامی فرآیند دموکراسی در مصر بعد از انقلاب 2011، از منظر نظریه عجم اوغلو-رابینسون

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-186

محمد حسن شیخ‌الاسلامی؛ میثم قهرمانی؛ محسن غریبی


2. تحریم نفتی ایران و اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 151-176

شمسی کاظمی؛ احمد ساعی؛ ابوالقاسم طاهری؛ مسعود مطلبی


3. تأثیر گفتمان سیاسی بر تعاملات بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 223-249

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ محمد منصور پورمولا


4. سناریوهاى محتمل آینده عراق بر اساس بازیگران مؤثرسطوح ملى،منطقه اى وبین المللى

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 15-38

ابراهیم متقی؛ امیر رمضانی؛ فاطمه نکولعل آزاد


5. تاثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر اقتصاد سیاسی کشورهای حوزه اسکاندیناوی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 277-254

هادی آجیلی؛ حنیف غفاری