کلیدواژه‌ها = سازه‌انگاری
نقش ارتباطات میان فرهنگی در تصمیم کشورها به تنش‌زدایی

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 35-58

دکتر محمدحسین جمشیدی؛ دکتر احمد سلطانی‌نژاد؛ جلیل بیات


تحلیل سازه‌انگارانه تروریسم سایبری و رویکرد نظام حقوقی به آن

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1395، صفحه 305-333

حسین احمری؛ غلامرضا کحلکی؛ حامد رحیم پور اصفهانی


ظرفیت نظریه‌های روابط بین‌الملل برای ایجاد تعامل و تقارب با حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 18، بهمن 1394، صفحه 137-156

سمیرا محسنی؛ سید عبدالعلی قوام


توافق هسته‌ای و برساختگی هویّت جدید ایران در افکار عمومی بین‌المللی

دوره 5، شماره 16، مرداد 1394، صفحه 73-102

محمدرضا دهشیری؛ حسین مسعودنیا؛ محسن رضائی جعفری


بررسی مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی موثر بر سیاست خارجی ج.ا.ایران و فرانسه با تأکید بر رویکرد نظری سازه‌انگاری

دوره 5، شماره 16، مرداد 1394، صفحه 135-170

صفورا ترک لادانی؛ منصوره مرادی


مفهوم صلح در نظریه‌های روابط بین‌الملل غربی و مطالعات صلح ایرانی- اسلامی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1394، صفحه 101-134

حمید صالحی


مطالعه تطبیقی مفهوم هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 50-51

سید جواد امام‏جمعه ‏‏زاده؛ روح‌الله زمانیان