1. تاثیراختلاف ها و چالش ها ی سیاسی کشور های ساحلی بر محیط زیست دریای خزر (2017-1991).

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 7-28

10.22034/irr.2022.144266

اردشیر پور نعمت نودهی؛ رضا سیمبر؛ الهه کولایی؛ سید محمد کاظم سجاد پور


2. چالش های ژئوپولیتیکی دولت اقلیم کردستان عراق

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 229-262

هادی قنبری؛ علیرضا رضائی؛ قاسم ترابی


3. نگرشی نو در بازتعریف مفهوم ژئوپلیتیک صلح

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 127-160

افشین متقی؛ محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر


4. تشیع و نفوذ ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 179-210

علی کریمیان


5. تحولات ژئوپلیتیک دریای جنوبی چین و راهبرد بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای: آثار و پیامدها

دوره 4، شماره 14، دی 1393، صفحه 31-58

ضیاءالدین صبوری؛ امیر قیاسی‌


6. تحلیل ساختارهای ژئوپلیتیکی تروریسم در دهة اول هزارة سوم میلادی

دوره 4، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 195-219

سجاد کریمی پاشاکی؛ روح‌الله منعم؛ محمدصادق یحیی‌پور