1. بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر ایالات متحده امریکا

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 36-61

غلامرضا خواجه‌سروی؛ الهه خانی آرانی