1. ناکامی فرآیند دموکراسی در مصر بعد از انقلاب 2011، از منظر نظریه عجم اوغلو-رابینسون

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-186

محمد حسن شیخ‌الاسلامی؛ میثم قهرمانی؛ محسن غریبی


2. سیر تحول ایدئولوژیک اخوان‌المسلمین مصر و چالش‌های پیش‌رو

دوره 3، شماره 7، بهار 1392، صفحه 112-156

معصومه رادگودرزی


3. بیداری اسلامی و سنخ‌شناسی تغییر گفتمان اخوان‌المسلمین

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 25-52

رضا سیمبر؛ حسین نصیرزاده


4. احزاب و فرهنگ های سیاسی مختلف در مصر (با تاکید بر جریانات اسلام گرایی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 207-235

امیر نیاکوئی؛ ضیاءالدین صبوری