همگرایی و واگرایی دولت های توسعه یافته و در حال توسعه ‏

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 7-40

سعید دهقان خاوری؛ سید حسین میر جلیلی


‏ واکاوی رژیم حقیقت کمالیستی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 7-36

قدرت احمدیان؛ محمدکریم محمدی


نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا ‏ ‏(با تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5)‏

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 7-32

ساناز تابع افشار؛ کیهان برزگر؛ سید محمدکاظم سجادپور؛ سید عباس عراقچی


تأثیر قدرت یابی چین بر روابط و رقابت با آمریکا

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-38

سعید وثوقی؛ امیرحسین رستمی؛ عنایت الله یزدانی


ایالات متحده و برسازی خطر امنیتی ایران در ادراک اروپا

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 7-38

ابراهیم باقری؛ محمد قیصری


هویت و ساختار سیاسی درآسیای مرکزی با تاکید بر تاجیکستان ‏

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 7-28

فرشته نصراللهی؛ حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی؛ احمد بخشایش اردستانی


تأثیر تحریم‌های ایالت متحده آمریکا بر روابط اقتصادی دو جانبه ایران و روسیه

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 7-51

مسعود اخوان کاظمی؛ سارا زارع؛ صابر قیاسی


حکمرانی ملی و بین المللی محیط زیست: رویکردها، تعارض ها و راهکارها

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 7-46

رضا سیمبر؛ آزیتا ملکی


نقش تغییرِ درک راهبردی آمریکا در رویکرد این کشور در قبال پرونده هسته‎ ای ایران

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، اسفند 1398، صفحه 7-28

ابوذر گوهری مقدم؛ مصطفی محمدی رمضانی


رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه به مساله استقلال کردستان عراق

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 7-32

حسین پوراحمدی میبدی؛ صابر قیاسی


نفوذ تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 7-38

10.22034/irr.2020.118876

مسلم بامری؛ علی محمد حقیقی


گلچین گرایی؛ رهیافتی نو برای تبیین بحران های بین المللی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 7-38

10.22034/irr.2021.124843

سید محمد امین آبادی؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


چشم اندازها و چالش‌های قدرت نرم هند در پرتو دموکراسی و توسعه اقتصادی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 7-34

10.22034/irr.2021.127351

خسرو دهقانی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


بریتانیا عرصه‌ای برای اروپاگریزی؛ مطالعه موردی برگزیت

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 7-40

10.22034/irr.2021.278308.1941

افسانه دانش؛ سید محمد علی تقوی


تاثیراختلاف ها و چالش ها ی سیاسی کشور های ساحلی بر محیط زیست دریای خزر (2017-1991).

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 7-28

10.22034/irr.2022.144266

اردشیر پور نعمت نودهی؛ رضا سیمبر؛ الهه کولایی؛ سید محمد کاظم سجاد پور


نگاه چینی به دانش روابط بین‌الملل: چارچوبی برای تغییر نظم جهانی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 7-30

10.22034/irr.2021.144714

بهنام وکیلی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سعید میرترابی


تحلیل مفهومی چند فرهنگ گرایی ابزاری؛ مطالعه موردی روسیه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 7-36

10.22034/irr.2022.323599.2121

سمیه پسندیده؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ سیدمحمدعلی حسینی زاده؛ حمیدرضا عزیزی


واکاوی چشم انداز مناسبات ایران و آلمان در سده بیست و یکم: چالش ها و فرصت ها

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 7-36

10.22034/irr.2022.326448.2127

مسعود کیا


کاربست روش تاریخی در پژوهش‌های روابط بین‌الملل

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 7-38

10.22034/irr.2022.319566.2102

مژگان قربانی؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ محسن شریعتی نیا؛ محسن اسلامی


الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 9-47

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


تأثیر بحران‌های اقتصادی بر واگرایی در اتحادیه اروپا

دوره 2، شماره 4، مرداد 1391، صفحه 9-24

احمد نقیب‌زاده


تحلیلی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس (1391-1384)

دوره 2، شماره 5، مهر 1391، صفحه 9-52

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ وحید نوری


رئالیسم جهان سوم: رهیافتی پاسخ‌گو به خاستگاه کشمکش‌های جاری در نظام بین‌الملل

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 9-35

رضا سیمبر؛ مهدی زیبایی


کنش اجتماعی از منظر معنا و برساخت‌گرایی اجتماعی

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 9-35

احمد نقیب‌زاده؛ زهرا خشک‌جان


حکمرانی جهانی وضعیت و نظریة مسلط در جهان معاصر

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 9-35

سید عبدالعلی قوام؛ سیامک بهرامی