1. همگرایی و واگرایی دولت های توسعه یافته و در حال توسعه ‏

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 7-40

سعید دهقان خاوری؛ سید حسین میر جلیلی


2. ‏ واکاوی رژیم حقیقت کمالیستی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 7-36

قدرت احمدیان؛ محمدکریم محمدی


3. نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا ‏ ‏(با تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5)‏

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 7-32

ساناز تابع افشار؛ کیهان برزگر؛ سید محمدکاظم سجادپور؛ سید عباس عراقچی


4. تأثیر قدرت یابی چین بر روابط و رقابت با آمریکا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-38

سعید وثوقی؛ امیرحسین رستمی؛ عنایت الله یزدانی


5. ایالات متحده و برسازی خطر امنیتی ایران در ادراک اروپا

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-38

ابراهیم باقری؛ محمد قیصری


6. هویت و ساختار سیاسی درآسیای مرکزی با تاکید بر تاجیکستان ‏

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 7-28

فرشته نصراللهی؛ حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی؛ احمد بخشایش اردستانی


7. تأثیر تحریم‌های ایالت متحده آمریکا بر روابط اقتصادی دو جانبه ایران و روسیه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 7-51

مسعود اخوان کاظمی؛ سارا زارع؛ صابر قیاسی


8. حکمرانی ملی و بین المللی محیط زیست: رویکردها، تعارض ها و راهکارها

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 7-46

رضا سیمبر؛ آزیتا ملکی


9. نقش تغییرِ درک راهبردی آمریکا در رویکرد این کشور در قبال پرونده هسته‎ ای ایران

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، زمستان 1398، صفحه 7-28

ابوذر گوهری مقدم؛ مصطفی محمدی رمضانی


10. رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه به مساله استقلال کردستان عراق

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 7-32

حسین پوراحمدی میبدی؛ صابر قیاسی


11. نفوذ تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 7-38

10.22034/irr.2020.118876

مسلم بامری؛ علی محمد حقیقی


12. گلچین گرایی؛ رهیافتی نو برای تبیین بحران های بین المللی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 7-38

10.22034/irr.2021.124843

سید محمد امین آبادی؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


13. بریتانیا عرصه‌ای برای اروپاگریزی؛ مطالعه موردی برگزیت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 7-40

10.22034/irr.2021.278308.1941

افسانه دانش؛ سید محمد علی تقوی


14. الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 9-47

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


15. تأثیر بحران‌های اقتصادی بر واگرایی در اتحادیه اروپا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 9-24

احمد نقیب‌زاده


16. تحلیلی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس (1391-1384)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 9-52

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ وحید نوری


17. رئالیسم جهان سوم: رهیافتی پاسخ‌گو به خاستگاه کشمکش‌های جاری در نظام بین‌الملل

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 9-35

رضا سیمبر؛ مهدی زیبایی


18. کنش اجتماعی از منظر معنا و برساخت‌گرایی اجتماعی

دوره 3، شماره 7، بهار 1392، صفحه 9-35

احمد نقیب‌زاده؛ زهرا خشک‌جان


19. حکمرانی جهانی وضعیت و نظریة مسلط در جهان معاصر

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 9-35

سید عبدالعلی قوام؛ سیامک بهرامی


20. ارزیابی درونی گروه آموزشی روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 9-36

رضا سیمبر؛ علی ایلخانی‌پور


21. نقش ایران در گسترش روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل

دوره 3، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 9-36

الهه کولایی؛ حبیب رضازاده


22. بررسی آیپک و تأثیر آن بر سیاست خاورمیانه‌ای امریکا

دوره 4، شماره 11، بهار 1393، صفحه 9-34

رضا سیمبر؛ کیانوش نظری


23. روند حق وتو در شورای امنیت (2009-1946) حفظ صلح و امنیت یا تأمین منافع قدرت‌ها

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 9-34

مجید بزرگمهری؛ نازنین خرمی


24. سایبر تروریسم: شکل نوینی از ترور علیه منافع ملی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 9-36

عنایت الله یزدانی؛ فرزانه مرادی؛ طیبه قنواتی


25. مبانی و اصول روابط بین‌الملل در اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 11-38

علی‌اکبر علیخانی