مکانیسم لابی‌گری در روند قانون‌گذاری اتحادیه اروپا و لابی‌های قدرتمند آلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیرگروه مطالعات کشورهای آلمانی‌زبان دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مطالعات کشورهای آلمانی‌زبان دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

سیستم لابی‌گری در اتحادیه اروپا بسیار پویا و پیچیده است و علاوه بر کشورهای عضو، لابی‌گری غیردولتی نیز در گروه‌های مختلف مانند اتحادیه‌ها، شرکت‌های بزرگ اروپایی و چندملیتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های غیرانتفاعی تلاش می‌کنند که در جهت منافع خود، بر روند قانون‌‌گذاری اتحادیه اروپا اعمال‌نفوذ کنند. این مقاله با بهره گرفتن از مفهوم چند سطحی و نظریه دسترسی، این فرضیه را مطرح می‌کند که کمیسیون مسئول تهیه پیش‌نویس قوانین است بنابراین اولین مخاطب لابی‌گران می‌باشد. بر اساس این تحقیق لابی‌گران برای نفوذ در پارلمان با ارائه اطلاعات، مشاوره و تفسیر قوانین بر رأی نمایندگان پارلمان اثر می‌گذارند. قبل از نشست اصلی و همچنین در طی روند قانون‌گذاری، نمایندگان سه نهاد، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا، شورای وزیران، در گروهی کوچک و در پشت درهای بسته درباره پیش‌نویس قوانین سازش می‌کنند. بااینکه کمیسیون، بر اساس اطلاعات لابی‌های قدرتمند، پیش‌نویس قوانین را آماده می‌کند، اما خود، لابی‌ها و ابزار آنها را انتخاب و کنترل می‌نماید. بررسی نقش کشورهای عضو نیز زمانی که ریاست شورای وزیران را بر عهده دارند، نشان می‌دهد که آنها نقش مهم‌تری در عرصه لابی‌گری می‌یابند و البته یک فرصت مناسب برای آنها و لابی‌های ملی‌شان محسوب می‌شود. هدف این مقاله بررسی لابی‌گری در اتحادیه اروپا و ارائه روش‌های علمی ایجاد و گسترش لابی در اتحادیه اروپا و لابی‌های قدرتمند آلمان به‌عنوان نمونه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lobbying Mechanism in European Union Legislative Procedure and Germany's powerful lobbies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Dousti Zadeh 1
  • Bahareh Mazloom 2

1 Assistant Professor, Head of Department of German Studies in Faculty of World Studies in University of Tehran

2 Master's graduate in German Studies, Faculty of World Studies in University of Tehran

چکیده [English]

The lobbying system in European Union is very complicated and dynamic. Other than Member States, there are non- state lobbyists in various forms such as unions, multinational corporations, nongovernmental organizations, and nonprofit organizations who try to influence the legislative procedure for their own interests. Applying the concept of Multi-Level Governance and Access Theory, the present study hypothesizes that since European Commission is responsible for drafting legislative proposals, it is the first addressee of the lobbyists. According to this research, lobbyists can influence the vote of MEPs (members of European Parliament) by providing them with information and interpreting drafts of legislations for them. Before the First Reading as well as during the legislative procedure, the representative of the three Institutions - i.e. European Commission, European Parliament and Council of the European Union - meet behind closed doors in small groups to negotiate and compromise for legislative proposals. Even though the Commission drafts legislative proposals based on the information from powerful lobbyists, the Commission itself selects the lobbyists and their tools and controls them. Furthermore, investigating the role of Member States shows that Member States play a more important role in lobbying when they are chair of the Council of the European Union which is certainly a good opportunity for them and their national lobbyists. Thus, the purpose of this study is to examine lobbying in European Union, and as such, to explain scientific methods of expanding and creating lobbying in European Union and Germany's powerful lobbies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • European Commission
  • European Parliament
  • Council of the European Union
  • Lobbying