تبیین نقش و جایگاه بندر گوادر در راهبرد کلان امنیتی «چین- پاکستان»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سرعت رشد روابط چین و پاکستان طی بیش از شش دهه گذشته در تمامی زمینه‌ها (اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و...) به گونه‌ای بوده که می‌توان از صفت استراتژیک برای توصیف آن بهره برد. در ادامه همکاری‌های همه-جانبه چین و پاکستان، طرح توسعه بندر گوادر یکی از اولویت‌های اصلی دو کشور است که در بردارند اهداف بلند مدت برای آنها است. این پژوهش قصد دارد با عطف به نظریة امنیتی مکتب کپنهاگ به اهداف نهان و پنهان طرح توسعه بندر گوادر بپردازد. سوال اصلی مقاله اینگونه است؛ در طرح توسعه بندر گوادر پاکستان توسط چین، چه اهداف خاصی نهفته است؟ به ‌نظر طرح توسعه بندر گوادر دارای اهدافی فراتر از صرفِ اهداف خاص اقتصادی است. در طرح توسعه این بندر استراتژیک، حصول زیربنای امنیت به اشکال امنیتِ همه‌جانبه (موسع)، هدف نخستین، اصلی و نهایی دو کشور است. مراد از امنیت موسع، نمود امنیت به‌اشکال گوناگون امنیت اقتصادی، امنیت نظامی- دفاعی، امنیت سیاسی، امنیت سرزمینی و... است. محاصره هند (استراتژی گردنبند مروارید)، ایجاد موازنه با ایالات متحده در مناطق پیرامونی (خلیج فارس، دریای چین جنوبی و ...)، گزینه بندر چابهار ایران (به اشکال همکاری و رقابت)، تسلط بر مناطق واگرای قومی– مذهبی سین کیانگ و قومی بلوچستان، دور زدن مسیر طولانی و ناامن آبهای مالاکا و اهداف تجاری (با آسیای مرکزی، افغانستا، ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس و بخشی از آفریقا) از جمله دلایل علاقه دو کشور در بسط توسعه این بندر راهبردی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of role and position of Gwadar port in macro security strategy of “China-Pakistan”

نویسندگان [English]

  • ebrahim ahmadi 1
  • abbas ahmadi 2
  • mehdi hidryan 3

1 university ferdowsi

2 tehran

3 phd student political geography trbiat modares university

چکیده [English]

Growth rate of China and Pakistan relationships over past six decades in all (fields of economical, political, military, security,…) was such that can be described as a strategic relationship. Further on China-Pakistan comprehensive relations, development plan of Gwadar port is one of main priorities of the two countries which contain long -period aims for them. This research aims at studying hidden goals of development plan of Gwadar port with regard to security theory of Copenhagen school. Main question of this article is that what specific goals in the development plan of Pakistan Gwadar port by China lies. It seems that development plan of Gwadar port has some goals beyond economical ones. In development plan of this strategic port, obtaining infrastructure security in the form of comprehensive security (extensive) is the first, main, and final aim of the two countries. By extensive security it means security outlook in the different form of economical, military, defensive, political, and territory security. Siege of India (pearl necklace strategy), making balance with the united state in peripheral areas (Persian goal, south China sea,…, Chabahar port in Iran(in the form of cooperation and competition), dominating divergent religious areas of Seen kiang and Baloochestan , bypassing the long and unsafe rout of Malaka waters and trade goals by central Asia, Afghanestan, Iran, Persian golf countries and part of Africa) are strategies among reasons of the interest of both countries in development of this strategic port.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gwadar port
  • " China
  • " Pakistan
  • " Copenhagen School