تاثیر روابط اقتصادی – امنیتی هند-آمریکا بر روابط ایران و هند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

3 دانشیارگروه روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران

چکیده

روابط ایالات متحده-هند در دوران جنگ سرد، به دلیل رقابت دو بلوک شرق و غرب و سیاست عدم تعهد هند روابط سردی بود. فروپاشی شوروی نقطه عطفی در روابط دو کشور بود و هند را واداشت که تغییرات جدی انجام دهد و بستر مناسبی را برای نزدیکی دو کشور فراهم کرد. از طرفی با توجه به اوضاع اقتصادی آمریکا و روی کارآمدن دونالد ترامپ وشعارشکوفائی اقتصادی وی این کشور را در تلاش برای یافتن بازارهای جدید و تقویت همکاری با قدر تهای در حال ظهوری همچون هند دانسته‌اند، برای منافع ایران درخاورمیانه جایگاه متفاوت در روابط هند و آمریکا ترسیم شده است. آن دسته از بحث‌ها که هند را تابع آمریکا می‌دانند، معتقدند سیاست هند در قبال ایران تابعی از روابط ایران و آمریکا است. اما دسته دیگری از بحث‌ها معتقد به سیاست خارجی مستقل برای هند در قبال ایران هستند. در این مقاله به بررسی روابط هند و آمریکا و تأثیرآن بررابطه هند وایران درخاورمیانه پرداخته شده و موقعیت واقعی ایران در مناسبات هند وآمریکا تبیین شده است. نتیجه حاصل شده با توجه به منافع ملّی هندوستان و رویکرد صیانت از منافع ملی این کشور ونیز با توجه به مزیت‌های اقتصادی، امنیتی و استراتژیک ایران، منافع اقتصادی وسیاسی ایران در سیاست خارجی هند تثبیت شده است. سؤال اصلی پژوهش آن است که روابط هند وآمریکا چه تأثیری برمنافع اقتصادی وسیاسی ایران درخاورمیانه دارد؟ یافته پژوهش حاکی از آن است که علی رغم تغییر در رویکرد سیاست خارجی هند، به دلیل توسعة روابط با ایالات متحده، جمهوری اسلامی به لحاظ

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the economic-security relations between the United States and India in relation to the Middle East

نویسندگان [English]

  • ghasem rezaee 1
  • ali adami 2
  • Seyyed Javad Emam Jomez Zadeh 3

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 international relations

3 Department of Political Science, University of Isfahan

چکیده [English]

US-Indian relations during the Cold War were cold due to competition between the Eastern and Western blocs and India's non-aligned policy. The collapse of the Soviet Union was a turning point in relations between the two countries, forcing India to make serious changes and paving the way for closer ties between the two countries. On the other hand, given the economic situation in the United States and the effectiveness of Donald Trump and his economic satire, he saw the United States as trying to find new markets and strengthen cooperation with emerging powers such as India. Has been. Discussions that consider India to be subject to the United States argue that India's policy toward Iran is a function of Iran-US relations. But others argue that India has an independent foreign policy toward Iran. This article examines the relationship between India and the United States and its impact on India-Iran relations in the Middle East, and explains the real position of Iran in India-US relations. The result is that given India's national interests and its approach to protecting its national interests, as well as Iran's economic, security and strategic advantages, Iran's economic and political interests in India's foreign policy have been stabilized. The main question of the research is how does the relations between India and the United States affect Iran's economic and political interests in the Middle East? The study found that despite changes in India's foreign policy approach, the Islamic Republic still holds a significant positi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy of India
  • USA
  • Islamic Republic of Iran
  • Theory of Neorealism