نقش متغیرهای فردی و بین المللی در تحقق اهداف سیاست خارجی دولت روحانی برای توسعه اقتصادی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله تلاش دارد تا به بررسی نقش متغیرهای فردی و بین المللی در تحقق اهداف سیاست خارجی دولت روحانی برای توسعه اقتصادی ایران بپردازد. سئوال اصلی این است که متغیرهای فردی و بین المللی چه نقشی را در تحقق اهداف سیاست خارجی دولت روحانی برای توسعه اقتصادی ایران ایفا می کنند ؟ پاسخ به این سئوال مبتنی بر این فرضیه است که سیاست خارجی ایران در دولت اول ریاست جمهوری روحانی متاثر از " متغیر فردی" به توسعه اقتصادی کشور کمک کرده ولی در دوره دوم روحانی متاثر از " متغیر بین المللی" و تغییر اوضاع تاثیرات متفاوتی بر توسعه اقتصادی کشور داشته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در دوره اول دولت روحانی که اجماع داخلی در حمایت از انجام مذاکرات ایجاد و شرایط بین المللی هم مهیا بود و ایران به توافق هسته ای با غرب دست یافت، سیاست خارجی تاثیرات مثبتی بر توسعه اقتصادی داشت اما در دوره دوم و با روی کار آمدن ترامپ ، تغییر محیط بین المللی ( خروج آمریکا از برجام ) و در نتیجه شکاف در اجماع داخلی تاثیرات مثبت سیاست خارجی بر توسعه اقتصادی به مرور کاهش یافت. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Individual and International Variables in Fulfilling Rouhani's Foreign Policy Goals for Iranian Economic Development

چکیده [English]

This article attempts to study the role of Individual and International variables in the realization of the goals of the foreign policy of the Rouhani government for Iran's economic development. The main question is how influential variables play a role in realizing the goals of the Iranian government's political policy for Iran's economic development? The answer to this question is based on the hypothesis that Iran's foreign policy in the first government of Rouhani's government has been influenced by the "individual variable" to the country's economic development, but in the second period of Rouhani, influenced by the "international variable" and the changing circumstances, have different effects on Economic development. The result of the research shows that during the first period of the clerical state, which had an internal consensus to support the negotiation process and international conditions, and Iran reached a nuclear deal with the West, foreign policy had a positive effect on economic development, but in the second period And with the arrival of Tramp, the change in the international environment (the withdrawal from the US) and the resulting gap in the internal consensus, the positive effects of foreign policy on economic development were reduced over time. This paper collects data in a Library style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Economic Development
  • Iran
  • Rouhan