چالش های ژئوپولیتیکی دولت اقلیم کردستان عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

3 دانشیار روابط بین‌الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

هدف از انجام این مطالعه تبیین ژئوپلیتیک دولت اقلیم کردستان و چالش های رو به رو با آن بعد از تشکیل کشور عراق پس از جنگ جهانی اول تا به امروز می باشد. ژئوپلیتیک تحمیلی قدرتهای فرامنطقه ای در عراق بیش از نیم قرن است که مقاومت خشونت آمیز قومی و مذهبی را رقم زده است. کشور عراق قبل از هر چیز مخلوق سیاست ژئوپلیتیکی فرا منطقه ای است. مشارکت ندادن کردها و اعراب شیعه در عراق به صورت مبارزات خشونت آمیز و مسلحانه در سرتاسر تاریخ عراق نمود پیدا کرده است. به نظر می رسد که اصرار بر تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردها در عراق در نتیجه شکست نیروهای صدام در سال ۱۹۹۱ در تهاجم متحدین به رهبری آمریکا در طی عملیات موسوم به "طوفان صحرا" نوعی گشودگی مرزهای مسدود ژئوپلیتیکی را به دنبال داشته است. کردها بعد از صدور قطعنامه ۶۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۵ آوریل ۱۹۹۱ و در سایه منطقه پرواز ممنوع توانسته‌اند به حداقلی از حقوق قومی و انسانی خود دست بیایند. رفراندوم استقلال کردستان عراق توسط دولت نیمه‌مستقل این منطقه در مهرماه سال 96 نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی و فاصله کردها با عملی شدن آرمان تشکیل کشور کردی است. این پیچیدگی ناشی از واقعیت‌های جغرافیای از یک سو و ناهم‌سویی خواسته‌ها و منافع کشورهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر از استقلال کردستان است. در این نوشتار سعی شده است وضعیت پیچیده ژئوپلیتیک در ارتباط با شکل‌گیری کردستان مستقل در عراق چالش های رو به رو با آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geopolitical Challenges of the Iraqi Kurdistan Regional Government

نویسندگان [English]

  • hadi ghanbari 1
  • Alireza Rezaei 2
  • Ghasem Torabi 3

1 Ministr of sport and youth

2 International Relations department,Islamic Azad University, Hamedan branch, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the geopolitics of the KRG and the challenges it faced after the formation of Iraq after the First World War until today. The geopolitics imposed by the supra-regional powers in Iraq for more than half a century has led to violent ethnic and religious resistance. First of all, Iraq is a creature of trans-regional geopolitical policy. The non-participation of Kurds and Shiite Arabs in Iraq has manifested itself in the form of violent and armed struggles throughout Iraqi history. The insistence on continuing Kurdish anti-geopolitical resistance in Iraq following the defeat of Saddam's forces in the 1991 US-led Allied invasion during Operation Desert Storm has led to a kind of opening of closed geopolitical borders. The Kurds have been able to exercise a minimum of their ethnic and human rights since UN Security Council Resolution 688 was adopted on April 5, 1991, in the shadow of the no-fly zone. The referendum on the independence of Iraqi Kurdistan by the semi-independent government of the region in September 1996 reflects the geopolitical complexities of the region and the world, and the distance between the Kurds and the realization of the Kurdish state. This complexity is due to the geographical realities on the one hand and the disparity of the demands and interests of the influential and influential countries on the independence of Kurdistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Foreign policy
  • Iraq
  • Kurds
  • Iraq's Kordistan state
اخوان کاظمی، مسعود و عزیزی، پروانه. (1390). «کردستان عراق، هارتلند ژئوپلیتیکی اسرائیل»، فصلنلمه راهبرد، سال بیستم، شماره 60، پاییز 90.
پرسکات. (1388). گرایش‌های تازه در جغرافیای سیاسی، تهران: ترجمة دکتر دره میر حیدر، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
پیرت گالربایت. (1381). «کردها و عراق پس از صدام»، مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، شماره ۳۲، بهمن ماه.
پیروز مجتهد زاده. (1394). ایده‌های ژئوپلتیک و واقعیت‌های ایرانی، مطالعه روابط جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون شونده، تهران، انتشارات سمت.
جزا توفیق طالب. (2008). اهمیت ژئوپلتیکی جمعیت کردستان عراق(به زبان کردی)، سلیمانیه عراق: مرکز تحلیل‌های استراتژیک.
حاتمی، محمدرضا؛ سانیار، میکائیل. (1396). «همه‏‌پرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل»، فصلنامه مطالعات راهبردی،20(76)، صص 112-85.
حق پناه، جعفر. (1396). آینده بهتر در انتظار کردهای منطقه، شفقنا نیوز.
 ریچارد موبر. (1389). درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، تهران: ترجمة دکتر دره میر حیدر، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
زیباکلام، صادق و عبدالله پور، محمدرضا. (1390). «ژئوپلتیک شکننده کردستان عراق، عاملی همگرا در نزدیکی کردهای عراق به اسرائیل»، فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره 4، زمستان 90.
عزت الله انتظامی. (1393). ژئوپلتیک در قرن بیست و یکم، تهران.
مرادی، اسکندر. (1392). اندیشه‌های جدید در ژئوپلیتیک، پست مدرنیسم، پساساختارگرایی، گفتمان، چاپ اول، تهران: انتشارات زیتون سبز.
نقیب زاده، احمد؛ کاک حمد، محمد. (1399). «روند بحران کرکوک در تحولات سیاسی منطقه و سناریوهای آتی»، فصلنامه سیاست، شماره 53 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17، صص 401-385.
نیک‌فر جاسب زمانی دادانه ساسان، شفیعی سیف‌آبادی، محسن. (1397). «تأثیر اختلافات داخلی در میان احزاب کرد بر ناکامی استقلال کردستان عراق». فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، ۸ (۴): صص 109-77.
Aydin Ayşegül; Cem Emergence. (2016). “Two Routes to an Impasse:Understanding Turkey’s Kurdish Policy”, Brookings.
Barel, Zevi. (2017). “Netanyahu, Sole Leader to Endorse KurdistanIndependence” (17/8/2017), Haaretz, Available at:https://www.haaretz.com/middle-east-news/netanyahu-hits-back-at-erdogan-forsupporting-hamas-1.5451118.
Barkey, Henri; Marr, Phebe; Lasensky, Scott. (2011). Iraq Its Neighbors, And TheUnited States Competition, Crisis, and the Reordering of Power, United Statesinstitute of peace.
Brookes, Peter. (2007). ”A Turkey-Iraq War? Ankara Seething with Rage atKurdish Terrorist Groups”, Heritage Foundation.
destabilizing-effects-kurdish.
https://news.un.org/en/story/2017/09/567012-un-chief-voices-concern-overpotentially-
Jam Kurdi. (2017). Turkmans Disagreement with Holding Referendum, Availableat: http://fa.jamekurdi.com/news/%D9%85%D8 [in Persian].
kh. Salih and bolearny. (2005). the future of Kurdistan in Iraq.
Kurdish referendum”, (12/8/2017). UN, Online Available at:
Pollak, Kenneth. (2016).” Iraq in the Eye of the Storm”, Brookings.Available at: http://www.rudaw.net/english/kurdistan/070620171.
R. j. johiston others (editors). (2014). The Dictionary of Homan Geography.
Routledge, P. (2003). Anti-Geopolitics, A Companion to Political Geopolitics, Blackwell Publishing.
Rudaw. (2017). “Kurdistan Region to Hold Referendum on sept 25(13/6/2017),
UN. (2017). UN chief voices concern over ‘potentially destabilizing effects’ of
United Nations Security Council Resolution 1441 is a United Nations Security Council resolution adopted unanimously by the United Nations Security Council on 8 November2002.