انگیزه‌های انعقاد معاهدات در نظام وستفالیایی بین المللی در پرتو اقتصاد سیاسی بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، تهران. ایران.

3 گروه حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران. ایران.

10.22034/irr.2021.130966

چکیده

معاهدات بین‌المللی پس از جنگ‌های سی ساله اروپا عمدتا با رویکردهای اقتصادی و در جهت کسب منافع اقتصادی بوجود آمده اند. معاهدات پس از وستفالی از جمله معاهده اوترخت، معاهده مودت و تجارت فرانسه و ایالات متحده، معاهدات حد فاصل بین کنگره وین تا جنگ جهانی اوّل و معاهده ورسای از جمله معاهداتی هستند که با انگیزه اقتصادی منعقد شده‌اند. پس از جنگ جهانی دوّم نیز معاهدات مالی، پولی، اقتصادی و تجاری با اهداف اقتصادی موجب تأسیس سازمان‌های بین‌المللی قدرتمندی شده‌اند که تا امروز در جامعه بین‌المللی حضور دارند و مبنای انعقاد سایر معاهدات قرار گرفته اند. این نوشته با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با نگاه تاریخی و با در نظر گرفتن مکاتب اصلی اقتصاد سیاسی بین‌الملل، در صدد اثبات این فرضیه است که انگیزه اقتصادی مبنای اصلی انعقاد معاهدات بین‌المللی در گذشته و حال را بوجود آورده است و هدف نهایی از انعقاد یک معاهده کسب منافع اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Motives for concluding international treaties in the light of international political economy

نویسندگان [English]

  • farid soltanghes 1
  • Alireza Zaheri 2
  • mojtaba ghasemi 3

1 Department of Public International Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of International Law Faculty of Law Islamic Azad University, Tehran Central Branch. Tehran.Iran

3 Department of Economic Law, Faculty of Law , Shahid Beheshti University , Tehran . Iran Islamic Azad University ,Central Tehran Branch

چکیده [English]

Incentives in conclusion of International treaties in light of International Political Economy (From Westphalia to now)
After the Thirty Years' War in Europe, International treaties were concluded mainly with economic approaches and with the aim of gaining economic benefits. Post-Westphalian treaties, including Treaty of Utrecht, French -US Amity &Trade Agreement, Treaties between Vienna Congress and World War I and Treaty of Versailles are economically motivated treaties those concluded with economic motives. After World War II, financial, monetary, economic, and trade treaties for economic purposes led to the establishment of powerful international organizations that are still present in the international community and become basis for other Treaties. This article, with a descriptive-analytical approach and with a historical perspective and considering the main schools of international political economy, seeks to prove the hypothesis that economic motivation has been the main basis for concluding international treaties in the past and present. Key words: International Treaties, International Political Economy, Westphalia , Economy and Law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Treaties
  • International political economy
  • Westphalia
  • Economy and Law