تأثیر ادراک و سوءادراک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی رابطۀ ایران و آمریکا (1399-1376).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدعو گروه روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/irr.2021.130969

چکیده

روابط ایران و آمریکا که تا قبل از انقلاب 57 ، متحد استراتژیک یکدیگر در منطقه تلقّی می شدند ، در طول چهار دهۀ گذشته همواره با چالشهای گوناگونی روبرو بوده ، بنحویکه امروزه به دشمنان سرسخت هم بدل شده اند. تضادهای ایدئولوژیک ، مسئله فلسطین ، رقابتها و سیاستهای کاملاٌ متفاوت منطقه ای و کشانده شدن این اختلافات به جنگهای نیابتی ، دو کشور را به شکل خطرناکی رو در روی یکدیگر قرار داده است. امّا با وجود اختلافات عمیق که به برخی از آنها اشاره شد ، در مقاطع خاصی ، شاهد کاهش تنش و یا همکاری محدود میان دو کشور در برخی موضوعات منطقه ای بوده ایم. نویسنده معتقد است علّتِ بخشی از نوسانات موجود در کاهش و یا افزایش میزان تنش در روابط دو کشور را باید در فرایند ادراک و سوءادراک رهبران و تصمیم گیران جستجو کرد. فرایندی که جایگاه مطالعاتی آن در حوزۀ روانشناسی سیاسی قرار میگیرد. این مقاله براساس نظریه شناختی رابرت جرویس با مفروض گرفتن مواضع رادیکال و تهاجمی دولت احمدی نژاد و مقایسۀ آن با سیاست مسالمت جویانۀ دولت آقایان خاتمی و روحانی در سیاست خارجی ، در پی پاسخ به این سوال است که شخصیت و الگوی رفتاری متفاوت رؤسای دولت های فوق تا چه اندازه ای منجر به ایجاد ادراک و سوءادراک در روابط میان دو کشور گردیده و آثار و تبعات ناشی از آن چه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of perception and misperception on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran: a case study of the relationship between Iran and the United States (1376-1399).

نویسندگان [English]

  • Reza Rastegarpour 1
  • hasan shafiee 2
  • محمدرضا دهشیری 2

1 PhD student of International Relations, Department of International Relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Visiting Professor, Department of International Relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Iran-US relations, which before the Revolution of 1979 were considered strategic allies in the region, have always faced various challenges over the past four decades, and today they have become fierce enemies. Ideological conflicts, the question of Palestine, completely different rivalries and regional policies, and the escalation of these differences into proxy wars, have pitted the two countries against each other in a dangerous way. However, despite the deep differences, some of which were mentioned, at certain times, we have seen a reduction in tensions or limited cooperation between the two countries on some regional issues. The author believes that part of the reason for the fluctuations in reducing or increasing tensions in relations between the two countries should be sought in the process of perception and misperception of leaders and decision makers. A process whose place of study is in the field of political psychology. Based on Robert Jarvis' cognitive theory, this article seeks to answer the question of the different personalities and patterns of behavior of the heads of the above governments by assuming the radical and aggressive positions of the Ahmadinejad government and comparing it with the peaceful policies of the Khatami and Rouhani governments in foreign policy. To what extent has it led to perceptions and misperception in the relations between the two countries and what have been the effects and consequences?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Psychology
  • Perception and Misperception
  • Personality
  • Foreign Policy
  • Iran-US Relations
تاجیک ، نصرت‌الله ، تاریخ مذاکرات ایران و آمریکا: از خاتمی تا کنون ، گفت‌وگوی سایت انصاف نیوز با نصرت‌الله تاجیک ،  ، ۱ مهر ۱۳۹۸
دهشیری، محمدرضا، پیوند مفهومی و کارکردی جامعه مدنی و سیاست خارجی مورد جمهوری ا. ایران، فصلنامه  مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،تابستان 1377 شماره 5
خاتمی ، سید محمد ، متن سخنرانی ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد،(1377)
خبرگزاری ج.ا.ا ، مشروح برنامه های دولت تدبیر و امید با عنوان «دوباره ایران» ،کد خبر 82534086،۲۷/۲/ ۱۳۹۶
خبرگزاری ج.ا.ا  ،  مصاحبۀ دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه خبری فاکس نیوز  ، کد خبر 84048103، ۳۱/ ۶/۱۳۹۹
خبرگزاری ج.ا.ا  ، سخنرانی حسن روحانی در جلسه هیات دولت ، کد خبر: 84075283    ، ۲۳ مهر ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر،  ۳۳ دلیل برای رد صلح با آمریکا از زبان حسن روحانی ،  کد خبر 5051181 ، ۲۸ مهر ۱۳۹۹
عیوضی،محمد رحیم،تحلیلی برسیاست خارجی آقای دکتر محمود احمدی نژاد،نشریه راهبرد یاس،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،شمارۀ14،تابستان87
مقاله ؛ نظریه شناختی رابرت جرویس در روابط بین‌الملل  کد خبر: ۷۲۰۵۶۴ ، تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶، https://www.tabnak.ir/fa/news/720564
 
    Aldosari, Noof, Foreign Policy from Khatami to Ahmadinejad There is One Foreign Policy in Iran, which is Khamenei’s Foreign Policy, https://www.researchgate.net/publication/310743384
    George, A. L. (1980) Presidential Decision-making in Foreign Policy: a. the Effective Use of Information and Advice, Boulder, Co: Westview.
Hafeznia, Mohammad Reza, Dialogue Among Civilizations as a New Approach for International Relations,   https://eijh.modares.ac.ir/
     Jervis, R. (1976) Perception and Misperception in International Politics, a. Princeton, NJ: Princeton University Press.
     Lebow, R.N. (1981) Between Peace and War, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
     Robert , Jervis , Perception and Misperception in International Politics, Center for International Affairs,Center for  International Affairs, Harvard University Series, Princeton University Press, 2017
    Robert , Jervis, Do Leaders Matter and How Would We Know?,2017, https://doi.org/10.1080/09636412.2013.786909
    Chris Field, Reading for War
    Book Review | Perception and Misperception in International Politics: New Edition, March 3, 2020, https://cove.army.gov.au/article/book-review-perception-and-misperception-international-politics-new-edition
    John Tirman  ,  Maleki , Abbas , U.S.-Iran Misperceptions: A Dialogue , Published by Bloomsbury Academic , February 13, 2014