بریتانیا عرصه‌ای برای اروپاگریزی؛ مطالعه موردی برگزیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/irr.2021.278308.1941

چکیده

روند همگرایی اروپا از جهات مختلف مسئله‌ای مهم در عرصه جهانی و منطقه‌گرایی است. به همین دلیل بررسی چالش‌ها و موانع این روند که بر سایر بازیگران و تحولات بین المللی تاثیرگذار است مهم و ضروری تلقی می‌شود. در سرتاسر حوزه اتحادیه اروپا همیشه انتقاد نسبت به همگرایی اروپا وجود داشته است اما شک و تردید نسبت به اروپا به خصوص در دهه‌های اخیر بیش از همه با بریتانیا شناخته می‌شود. اروپاگریزی بریتانیایی‌ها در رفراندوم برگزیت به نهایت تجلی خود رسید. با توجه به این پیش زمینه، پرسش مقاله حاضر این است که چه عواملی موجب اروپاگریزی در بریتانیا شده است. فرضیه پژوهش آن است که به باور بریتانیایی‌ها همگرایی در قالب پیوستن به اتحادیه اروپا باعث کاهش منافع اقتصادی، تضعیف حاکمیت و هویت ملی بریتانیا شده و همین باور به اروپاگریزی در میان آن‌ها منجر شده است. در نتیجه این عوامل، روند اروپاگریزی که سال‌های متمادی در بریتانیا ریشه داشته با هدایت احزاب و رسانه‌های بریتانیا، در سال 2016 بریتانیا را به عرصه مهمی برای اروپاگریزی تبدیل کرد و ماشه آغاز فرایند برگزیت را چکاند، امری که در ژانویه 2021 خروج نهایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را رقم زد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

UK is an arena for Euroscepticism: The Case of Brexit

نویسندگان [English]

  • afsaneh danesh 1
  • Seyed Mohammad Ali Taghavi 2

1 ّFerdowsi University of Mashhad

2 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The process of European integration is in many ways an important issue in the global arena and regionalism. For this reason, it is considered important and necessary to study the challenges and obstacles of this process that affect other actors and international developments. There has always been criticism of European integration across the EU, but scepticism about Europe, especially in recent decades, has become more pronounced with Britain. The British's Euroscepticism culminated in the Brexit referendum. Given this background, the question of the present article is what factors have led to European evasion in Britain. The research hypothesis is that the British believe that integration in the form of joining the European Union has diminished economic interests, weakened British sovereignty and national identity, and that this belief has led to Euroscepticism among them. As a result of these factors, the process of Euroscepticism, which has been rooted in Britain for many years, led by British parties and the media, made Britain an important arena for Euroscepticism in 2016 and triggered the beginning of the election process. This marked the final withdrawal of Britain from the European Union in January 2021.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Euroscepticism
  • UK
  • Brexit