تطبیق زمینه های شکل گیری ناتو و شورای همکاری خلیج فارس در برابر اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 گروه معارف، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

10.22034/irr.2021.297188.2015

چکیده

این نوشتار در نظر دارد که زمینه های شکل گیری پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) را در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق و زمینه های شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس را در برابر جمهوری اسلامی ایران بصورت تطبیقی مورد بررسی و تبیین قرار داده و اینکه علل و عوامل موثر درشکل گیری ناتو در برابر اتحاد جماهیر شوروی و شورای همکاری خلیج فارس را در برابر جمهوری اسلامی ایران دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی می باشد؟روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و مطالعه موضوع به صورت تطبیقی در چارچوب نظریه «موازنه تهدید» است. اطلاعات لازم با استفاده از شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به کتابها، مقالات، و نشریات داخلی و خارجی و منابع اینترنتی گردآوری شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد بر اساس نظریه موازنه تهدید والت شاخص های ذکر شده در شکل گیری اتحادها (مجاورت، قدرت تهاجمی،نیات تهاجمی، افزایش قدرت تهاجمی) هم در شکل گیری ناتو علیه اتحاد جماهیرشوروی سابق و هم در شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران موثر و قابل تطبیق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adaptation of the grounds for the formation of NATO and the Persian Gulf Cooperation Council against the Soviet Union and the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • hassan jalalpoor 1
  • Mohammad Javad Herati 2

1 Department of Education, Bu Ali Sina University, Hamadan

2 Department of Education, Faculty of Literature and Humanities, Bu Ali Sina University of Hamadan, Iran

چکیده [English]

This article intends to comparatively study and explain the grounds for the formation of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) against the former Soviet Union and the grounds for the formation of the Persian Gulf Cooperation Council against the Islamic Republic of Iran. What are the similarities and differences between the factors influencing the formation of NATO vis-شور-vis the Soviet Union and the GCC vis-در-vis the Islamic Republic of Iran? " Is. Necessary information has been collected using the library method and by referring to books, articles, and domestic and foreign publications and Internet resources. The research findings show that according to Walt threat balance theory, the mentioned indicators in the formation of unions , Offensive power, offensive intentions, increasing offensive power) is effective and applicable both in the formation of NATO against the former Soviet Union and in the formation of the Gulf Cooperation Council against the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance Theory Theory
  • Soviet Union
  • NATO
  • Iran
  • GCC