تاثیر سیاست گذاری دولتها در مواجهه با بحران کووید 19 (مطالعه تطبیقی تجربه‌های آمریکا، چین و ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

10.22034/irr.2021.135864

چکیده

شکل گیری پاندمی کووید 19 و چگونگی مقابله دولت ها با آن پرسش های مختلفی را در حوزه توانایی دولتها با توجه به ماهیت و شکل دولت ها و رابطه آنها با جامعه برانگیخته است. در این پژوهش با بررسی سه کشور آمریکا، چین و ایران که از نظر نوع نظام سیاسی، میزان تمرکز اداری و مدل اقتصادی، تفاوت های چشمگیر و تجربه های مختلفی در مواجهه با این بحران دارند، این پرسش مطرح شده که چه عواملی باعث موفقیت چین در مهار بحران کرونا و ناکامی نسبی آمریکا و ایران در مقابله با این اپیدمی شده است؟ یافته‌های پژوهش حاکی از این است که مولفه‌های دولت اقتدارگرای توسعه گرا در چین به ویژه نخبگان مصمم، دیوان سالاری کارآمد و سیاست گذاری منسجم، در کنار ضعف جامعه مدنی و بهره گیری از ابزارهای قهری، نقش مهمی در موفقیت چین در مواجهه با کرونا داشته است، با این حال در آمریکا و ایران علی رغم تفاوت های چشمگیر موجود، عدم واکنش منسجم؛ معضل تصمیم گیری و شکاف های سیاسی؛ و ماهیت اقتدارگریز جامعه ایران و قدرتمندی جامعه مدنی آمریکا، زمینه تداوم بحران را فراهم آورده است. البته بحران کرونا در ایالات متحده که قدرتمندترین اقتصاد جهانی است با وضعیت ایران که به دلیل مشکلات مدیریتی و تحریم ها، از مدتها قبل نیز دستخوش بحران چشمگیر و رشد اقتصادی منفی بوده، تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند. روش پژوهش، بررسی تطبیقی و روش جمع آوری داده‌ها، کتابخانه ای است. این تحقیق براساس آمار رسمی انجام شده و وضعیت این کشورها از آغاز پاندمی تا 10 آگوست 2021 را مورد توجه قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Government Policy making in responding to the Covid 19 Crisis (Comparative study of US, China and Iran experiences)

نویسنده [English]

  • Seyed Amir Niakooee

Associate Professor, Department of Political Science, University of Guilan

چکیده [English]

The formation of the Covid-19 pandemic and how governments deal with it has raised various questions in the field of the efficiency of governments according to their nature and their relations with their societies. In this study, by examining three countries, the United States, China and Iran, which in terms of the type of political system (democracy / authoritarianism), the degree of concentration of power (unitary / federal) and the economic nature (liberal / socialism) are significantly different and have different experiences in dealing with this crisis, this question is raised that what factors led to Chin's success in curbing the Covid-19 Pandemic and the relative failure of the United States and Iran to deal with this Epidemic? The findings illustrate that the elements of the developmental states especially determined elites, efficient Bureaucracy, coherent policy making, along with the use of coercive means and the weakness of civil society, have had significant role in the success of China's government to confront this crisis. However, in the United States and Iran, the lack of a coherent response; Decision-making crisis and political divisions; And the anti-authoritarian nature of society in Iran and the strength of civil society in the United States have paved the way for the crisis to continue. The research method is a comparative study and the data collection method is library. This research is based on official statistics and has considered the situation of these countries from the beginning of the pandemic until August, 10, 2021.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid 19
  • State's management
  • civil society
  • Developmental state
اوغلو دارون عجم و جیمز ای رابینسون (1393) چرا ملتها شکست می­خورند، ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور. انتشارات روزنه
            حیدری، علیرضا (1399) مقایسه توانایی دولت ایران و کشورهای منتخب شرق آسیا در سیاست گذاری کووید- 19. پژوهشنامه علوم سیاسی. سال 15. شماره 2. بهار. صص72-47
        خبرگزاری الف ( 29 مهر 1399) انتقاد وزیر بهداشت از عدم رعایت پروتکل‌ها: چند نفر را جریمه کردید/ چقدر من و همکارانم باید التماس کنیم؟/ به تنهایی نمی‌توانم این وضعیت را جمع کنم.   http://www.alef.ir/news/39907290068.html  
        خبرگزاری انتخاب. ( 8دی 1399) سود کرونا در جیب پکن؟ اقتصاد چین پنج سال دیگر از آمریکا جلو می­زند. http://www.entekhab.ir/fa/news/9906043206         
        خبرگزاری انتخاب. ( 7 بهمن 1399) جمع آوری 1.2 میلیون امضا برای برکناری فرماندار کالیفرنیا. https://www.entekhab.ir/fa/news/598274
        خبرگزاری انتخاب. ( 19 مرداد  1400 ) آخرین آمار کرونا در ایران 19 مرداد 1400: فوت 508 نفر در شبانه روز گذشته. https://www.entekhab.ir/fa/news/632231                                                                  
        خبرگزاری ایسنا (4 شهریور 1399). روحانی: سه رهبر دنیا به من گفتند مقابله با کرونا در ایران برای ما الگو شد. https://www.isna.ir/news/99060403206 
     خبرگزاری دویچه وله  (25/10/2020) . تعداد قربانیان کرونا در ایران سه تا چهار برابر آمار رسمی است. https://www.dw.com/fa-ir                                                                                               
        لفتویچ، آدریان (1385). دولتهای توسعه گرا. ترجمه محمدجواد افشارکهن. نشر مرندیز. نی نگار. مشهد.
 
       Bell, Daniel A (2017), Comparing Political Values in China and the West: What Can Be Learned and Why It Matters, Annual Review of Political Science, Vol 20. Pp93-110
         Cukeirman, Alex (26 October 2020), Why is COVID-19 incidence in authoritarian China so much lower than in the democratic US: Effectiveness of collective action or Chinese cover-up? https://voxeu.org/content/why-covid-19-incidence-authoritarian-china-so-much-lower-democratic-us-effectiveness-collective-action-or-chinese-cover
          Denap, Katelyn (12 May 2017), China and the developmental state Model. https://www.chinabusinessreview.com/china-and-the-developmental-state-model/
        Fixnews (26 January 2020), Wisconsin Senate votes to overturn Governor's statewide mask mandate. https://www.foxnews.com/politics/wisconsin-senate-statewide-mask-mandate
         Haggard, Stephan (April 7. 2020) Covid -19 and the developmental state. Center for development studies. https://blogs.bath.ac.uk/cds/2020/04/07/covid-19-and-the-developmental-state/        
         Hamid, Shadi, (June 16. 2020), Reopening the World: How the pandemic is reinforcing authoritarianism. Brookings Institute. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/06/16/reopening-the-world-how-the-pandemic-is-reinforcing-authoritarianism/
         Khalil, Lydia (2 November 2020), Digital authoritarianism, China and Covid. Lowy Institute. https://www.lowyinstitute.org/publications/digital-authoritarianism-china-and-covid 
          Li, Eric (August 13, 2013), A Tale of Two Political Systems.       https://www.chinausfocus.com/society-culture/a-tale-of-two-political-system
         Mérieau, Eugénie (28/8/2020) , COVID-19, Authoritarianism Vs. Democracy: What the Epidemic Reveals about the Orientalism of our Categories of Thought. Sciencepo. https://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/covid-19-authoritarianism-vs-democracy-what-epidemic-reveals-about-orientalism-our-categorie
          New York Times August 11, 2021, see how vaccination are going in your country and state. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/covid-19-vaccine-doses.html
          Salehi Isfahani (September 23, 2020), Iran: The double jeopardy of sanctions and COVID-     19. https://www.brookings.edu/opinions/iran-the-double-jeopardy-of-sanctions-and-covid-19/
         Seyed Amir Niakooee (2020) Explaining the Crisis of the Green Movement in Iran (2009-2017), Democracy and Security, DOI: 10.1080/17419166.2020.1716733
      Wang, Lixia, Yan, Beibei and Vigdis Boasson (12 October 2020), A national fight against COVID‐19: lessons and experiences from China.Australian and Newziland Journal of public Health. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1753-6405.13042