جریان‌شناسی و تحلیل گفتمان سیاسی: رهبری جریان صدر عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد تهران مرکز

2 هیات علمی دانشگاه پیام نور

10.22034/irr.2021.306052.2051

چکیده

شیوه نگرش احزاب و جریانات سیاسی و اجتماعی به مسائل هویتی و مفاهیم هنجاری نگاره‌های مهم گمانه‌های ذهنی در هر جامعه‌ای را روشن می‌کند. این چنین که با بازتعریف هویت‌ها و هنجارهای اجتماعی می‌توان باعث گسترش روابط حزبی و پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی شد. رهبر جریان صدر با به اهتزاز درآوردن پرچم ناسیونالیسم عراقی از مردم عراق می‌خواهد تا با برخورداری از روحیه‌ای ملی به تنش‌ها و ناامنی‌ها پایان داده و ملت عراق را به سوی آینده‌ای روشن رهنمون شوند. به کارگیری دال‌های هویتی و عناصر معنایی مانند ملی گرایی و اسلام گرایی،‌وطن پرستی و مبارزه با فساد و اصلاح طلبی، هنگامی که گفتمآن‌های متفاوت احزاب رقیب دچار بحران بی قراری و یا سکون هستند برای جریآن‌های کاریزماتیک موفقیت به هم می‌آورد و در کنار آن با یک اولویت‌بندی مناسب می‌توان اجزای شناور و بی هدف جامعه را که دچار دلسردی و انفعال شده‌اند جذب کرد. سؤال اصلی که در این مقاله در پی پاسخ گفتن به آن هستیم این مسئله است که جریان صدر و ائتلاف سائرون دارای چه مؤلفه‌های گفتمانی و هویتی هستند؟ روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت تبیینی و تحلیل گفتمان بوده و سعی شده دال‌های معنایی مرکز شناسایی شده و مورد تحلیل قرار بگیرد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که گفتمان مرکزی توسط رهبر حزب و اتاق فکر او با اولویت‌بندی و بازنگری به دال‌های هویتی و مدلول‌های شناسا فصل‌بندی شده و دایره هویت جریان صدر را گسترش داده و به توان چانه‌زنی و سیطره آن می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studies and Analysis of Political Discourse: Leadership of the Sadr party in Iraq

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jorjoran Shoshtari 1
  • Mohammad Reza hatami 2
  • Ahmad Bakhshayeshi Ardestani 1

1 Islamic Azad University Central Tehran Branch

2 Payamnoor

چکیده [English]

The attitude of currents political and social parties towards identity issues and normative concepts clarifies the important ideas and subjective assumptions in any society. As redefining and identifying social norms can expand party relations and promote political and social goals. Move towards unity and streamline the nation-building process. The leader of the Sadr movement by raising the flag of Iraqi nationalism asks the Iraqi people to end tensions and insecurities with a national spirit, to move towards unity, and to streamline the nation-building process. Applying identifiers and semantic elements such as nationalism and patriotic Islamism and the fight against corruption and reformism bring success to charismatic school when different discourses of rival parties are in crisis or silent. In addition, with a proper prioritization, it is possible to absorb the floating and aimless components of society that have been discouraged and passive. However, as long as the society is inflamed and excited, this process will achieve significant success, because public mobilization and party obedience need passion and inflammation, and if the political and social school of charisma fails to achieve its goals, it will stagnate and disengage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: identity
  • Sadr movement
  • Discourse
  • nationalism
  • Charismatic