اتحاد مربع: ناتوی آسیایی برای مهار چین در ایندو-پاسیفیک

نویسندگان

1 دانش آموخته مطالعات بین الملل از دانشگاه دولتی جواهر لعل نهرو، دهلی

2 دانشجوی روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/irr.2021.144277

چکیده

 ظهور اقتصادی نظامی  چین و هند در جهان، اهمیت منطقه ایندو- پاسیفیک را به شدت افزایش داده است و این منطقه را به مرکز ثقل سیاست و اقتصاد جهان تبدیل کرده است. چین به عنوان یک قدرت نوظهور تهدیدی برای هژمونی ایالات متحده و همچنین برای هند، ژاپن و استرالیا میباشد. این پژوهش برای آگاهی از اهمیت رو به رشد ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه ایندو-پاسیفیک برای ایالات متحده و چگونگی تغییر آن به صورت پویا انجام شده است. همچنین نقش هند، قدرت رو به رشد چین و وضعیت آن در تغییرات ژئوپلیتیک منطقه ایندوپاسیفیک و واکنش ایالات متحده به اهمیت روزافزون چین را بررسی میکند. در این دوران معاصر، جهان به تدریج توجه خود را از یورو آتلانتیک به منطقه ایندو-پاسیفیک جلب می‌کند و به همین دلیل این منطقه با چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای عظیمی از سوی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهدشد.این پژوهش با تحلیل و تبیین منابع دست اول در پی پاسخ به این پرسش میباشد که چگونه قدرت در حال ظهور چین ژئوپلیتیک منطقه ایندو-پاسیفیک را تغییر می دهد و واکنش کشورهای اتحادمربع به تغییر پویایی منطقه ایندو-پاسیفیک چگونه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quad Alliance: Asian NATO to contain China in the Indo-Pacific

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Behboudi nejad 1
  • Seyed Reza Taghavi Nejad 2

1 School of international studies, ,Jawahar lal Nehru University

2 PhD student at Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

The rise of China and India‟s economic power in the world have drastically increased the significance of Indo -Pacific region. This region has become the center of gravity of the world‟s politics and economy. China as an emerging power is a threat to the U.S. hegemony and for India as well Japan and Australia. The research is conducted to know the growing geostrategic and geopolitical importance of Indo - pacific region for the U.S and how it is changing dynamically. The study also shows the role of India in the Indo-pacific region, China‟s rising power and its status in the changes of the geopolitics of the Indo-Pacific region, and the U.S. response towards the growing significance of China. In this contemporary era, the world is gradually diverting its attention from Euro Atlantic to the Indo-Pacific region due to which the Indo- Pacific region is going to face enormous challenges, opportunities, and threats from regional and extra-regional states. This research seeks to answer the question by analyzing and explaining first-hand sources How China's emerging power will change the geopolitics of the Indo-Pacific region and how the Quad will react to the changing dynamics of the Indo-Pacific region

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chinese hegemony
  • Indo-Pacific
  • Quad
  • U.S
  • BRI