پیامدهای مسأله هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر معادلات منطقه ای غرب آسیا(2020-2000)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

2 استاد یار روابط بین الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

10.22034/irr.2022.145581

چکیده

استراتژی جمهوری اسلامی ایران در مسأله هسته ای در غرب آسیا استراتژی بازدارنده و دفاعی است که باعث افزایش توان قدرت ملی کشور ، حافظ تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران و منجر به کاهش احتمال هر گونه تهاجم نظامی علیه ایران شده است. این مقاله با هدف بررسی اتخاذ یک استراتژی بازدارندگی خصوصاً از نوع بلند مدت آن برای برنامه هسته ای ایران و تأثیر آن بر غرب آسیا، نقش بسیار مهمی برای بیان چهره واقعی قدرت و اقتدار ایران در غرب آسیا دارد. در این راستا به دنبال پاسخ به این سؤال می باشیم که استراتژی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر نظم منطقه ای غرب آسیا بین سال های 2000 تا 2020 چه تأثیراتی دارد؟ و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه مطرح شده است که استراتژی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا علاوه بر اینکه مبتنی بر اتحاد با نیروهای شیعه طرفدار ایران و تقویت محورهای مقاومت می باشد، در پرونده هسته ای ایران بین سال های 2000 تا 2020 موجب ایجاد ایران هراسی در بین کشورهای غرب آسیا شده و عدم اعتماد میان کشورهای منطقه شده است.  در این راستا با استفاده از چارچوب نظریه هالستی و همچنین نظریه ی بازدارندگی به بررسی سیاست های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و تأثیرات آن بر غرب آسیا با استفاده از متغیرهای دخیل مانند نقش آمریکا پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که پرونده هسته ای ایران موجب ایجاد ایران هراسی در غرب آسیا شده است در حالی که استراتژی هسته ای ایران در غرب آسیا مبتنی بر بازدارندگی و استراتژی تدافعی در مقابل حمله احتمالی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

mplications of the Islamic Republic of Iran's nuclear issue on the regional equations of West Asia (2000-2020)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Khademi Bahabadi 1
  • Ali Bagheri Zadeh 2

1 .

2 Assistant Professor of International Relations, Faculty Member of Islamic Azad University, Rafsanjan Branch

چکیده [English]

The strategy of the Islamic Republic of Iran in the nuclear case in West Asia is a deterrent and defense strategy that increases the strength of the country's national power, preserves Iran's territorial integrity and national security, and reduces the likelihood of any military aggression against Iran. This article aims to examine the adoption of a deterrent strategy, especially its long-term type for Iran's nuclear program and its impact on West Asia, plays a very important role in expressing the true face of Iran's power and authority in West Asia.
In this regard, we seek to answer the question that what are the effects of the strategy of the Islamic Republic of Iran's nuclear case on the regional order of West Asia between 2000 and 2020? Using a descriptive-analytical method, it is hypothesized that the strategy of the Islamic Republic of Iran in West Asia, in addition to being based on alliances with pro-Iranian Shiite forces and strengthening the axis of resistance, in the Iranian nuclear file between 2000 and 2020. It has created Iranophobia among West Asian countries and distrust among countries in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deterrence
  • Iran's nuclear program
  • West Asia
  • foreign policy and Iranophobia