ظرفیت های نظامی جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اهداف سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بجنورد

10.22034/irr.2022.260251.1872

چکیده

از گذشته دور ایران همواره به دنبال هژمونی منطقه ای و بازیگری جهانی بوده است که در دوره جمهوری اسلامی ایران نیز این اهداف سیاسی پیگری می شوند. هدف مقاله حاضر این است که به روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به این سؤال پاسخ دهدکه آیا ظرفیت های نظامی ج.ا. ایران با انتظارات عقیدتی و دکترین ها ی نظامی مبتنی بر اهداف سیاسی مذکور مطابقت دارند؟ در پاسخ به سؤال اصلی،این فرضیه مطرح می شود، ج.ا. ایران وظیفه تدوین دکترین ها ی نظامی مبتنی بر اهداف سیاسی را خوب انجام داده؛درس هایی فراگرفته و دریافته به دلیل ظرفیت نظامی درحد متوسط جهانی و کمتر از انتظارات عقیدتی در حال حاضر قادر به رقابت در برابر ارتش امریکا در جنگ مستقیم نیست. بهترین کاری که می توان برای تحقق اهداف سیاسی انتظار داشت، تحمیل هزینه هایی بر اقدامات امریکا و اراده عالی فراتر از اراده این کشور، برای جلوگیری از دستیابی واشنگتن به اهداف خود در جنگ احتمالی با ایران است.نتایج تحقیق حاکی از آن است جمهوری اسلامی ایران بر نقاط ضعف دشمنان خود متمرکز شده است تا محاسبات هزینه-فایده دشمنان برای حمله به ایران را نامطلوب و پرهزینه نشان دهد. از نظر مقامات سیاسی-نظامی و مردم ایران نیز کشته شدن سربازان امریکایی پیامدهای سیاسی داخلیِ سنگینی برای رئیس جمهور امریکا نسبت به تلفات نظامی ایرانیان برای رهبران سیاسی ایران دارند؛زیرا مردم ایران در مکتب ایثار و شهادت بزرگ شده اند. این نگرش، دکترین چند لایه نظامی تهران را شکل داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The military capabilities of the Islamic Republic of Iran to achieve political goals

نویسنده [English]

  • rauf rahimi

Asistant professor ,University of Bojnord

چکیده [English]

Far from the past, Iran has always sought regional hegemony and global acting, and these political goals have been pursued during the Islamic Republic of Iran. The purpose of this paper is by qualitative method and using library and Internet resources, answer this question that whether the military capabilities of the Islamic Republic of Iran have correspond with ideological expectations and military doctrines based on the mentioned political goals? In answer to the main question, the present article examines this hypothesis that Islamic republic of Iran has done well task of the codifications of military doctrine based on political goals; it has learned lessons and found that due to average global military capacity of Iran and less than its ideological expectations, Iran is currently unable to compete against the US military in direct warfare. The best thing that can be expected to achieve political goals is to impose costs on the US actions and the great will beyond the will of this counter to prevent Washington from achieving its goals in a possible war with Iran. The results of the research indicate that Iran has focused on the weaknesses of its enemies in order to shows the cost-benefit calculations of the enemies, undesirable and costly. According to political-military officials and the Iranian people, killing of the American soldiers have serious domestic political consequences for the US president than military fatality for Iran's political leaders, because the Iranian people have grown up in the school of self-sacrifice and martyrdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mlitary capabilities
  • Comprehensive defense
  • asymmetric warfare
  • Military Forces
  • Political goals