دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آفریقا؛ اهداف، راهبردها و نتایج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

10.22034/irr.2022.276995.1937

چکیده

چکیده
تحولات ترکیه از سال 2001 تا 2018 باعث شده است تا مقامات و سیاست‌گذاران این کشور خود را در دوران متلاطمی از بحران‌های اقتصادی، رکود و انباشت تورم می‌دیدند، سعی در بازبینی اصول کمالیست در ترکیه داشته باشند. بر همین اساس پایه‌های اصلی دیپلماسی ترکیه از یک راهبرد غرب‌گرایانه به یک راهبرد دیپلماسی سیال بر پایه اقتصاد تغییر یافت و آفریقا به عنوان بخش لاینفکی از سیاست دیپلماسی اقتصادی این کشور بدل شد. اکنون دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آفریقا را می توان به عنوان یک ابزار و یا یک هدف در سیاست خارجی این کشور مورد توجه قرار داد. سؤال اصلی این مقاله این است که اهداف، راهبرد و نتایج اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ترکیه در آفریقا چیست ؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه اصلی نوشتار حاضر این است که ترکیه برای افزایش عمق راهبردی خود، احتیاج به سیاست خارجی عملگرایانه در حوزه تمدنی عثمانی-آفریقایی دارد. لذا نگاه عملگرایانه به سیاست خارجی باعث می شود تا این کشور، آفریقا را به عنوان پایگاه اصلی سیاست پراگماتیسم خود به حساب آورد. این مقاله به دنبال آن است که عملکرد اقتصادی ترکیه در آفریقا در دوران پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان مورد ارزیابی قرار گیرد. روش پژوهش این مقاله با توجه به ماهیت آن، تبیینی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Turkey's Economic Diplomacy in Africa: Goals, Strategies and Outcomes

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jansiz
  • Emad Aslani

University of Guilan

چکیده [English]

Abstract

Turkey's developments from 2001 to 2018 have led officials and policymakers who found themselves in turbulent condition of economic crises, recession and accumulation of inflation in Turkey to see themselves trying to rethink principles. Accordingly, the main foundations of Turkish diplomacy changed from a Westernist strategy to a fluid diplomacy strategy based on the economy, and Africa became an integral part of the country's economic diplomacy policy. Turkey's economic diplomacy in Africa can now be regarded as a tool or a goal in the country's foreign policy. The main question of this article is "what are the goals, strategies and results of prioritizing economic diplomacy in Turkey's foreign policy in Africa?" In response to this question, the main hypothesis of this article is that Turkey needs a pragmatic foreign policy in the Ottoman-African civilization to increase its strategic depth. Therefore, a pragmatic view of foreign policy makes Africa the main base of its pragmatism policy. This article seeks to assess Turkey's economic performance in Africa in the post-Akp era led by Erdogan. The research method of this paper is descriptive-analytical considering its nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "Foreign Policy"
  • "Economic Diplomacy"
  • "Turkey"
  • "Africa"
  • "AKP"