اقتصاد سیاسی صنعت بیمه در ایران: بررسی الگوی رفتار مصرف کننده مبتنی بر رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در اقتصاد سیاسی بازارها مشتری مداری و توجه به رفتار مصرف‌کننده کلید موفقیت بسیاری از کسب و کارهای خدماتی است که شرکت‌های بیمه نیز یکی از همین کسب و کارهاست. هدف این مطالعه ارائه الگویی از رفتار مصرف‌کننده مبتنی بر رویکرد داده بنیاد است. جامعه آماری این تحقیق شامل 17نفر صاحبنظر از خبرگان دانشگاهی و صنعت بیمه که با روش گلوله برفی انتخاب شدند و از مصاحبه برای گردآوری داده‌های مورد نیازاستفاده گردید. لذا در این پژوهش تلاش شد تا برای مصاحبه افرادی انتخاب شوند که دارای تجربه کاری بالاتر از ده سال بوده و از دانش موضوعات مربوط به رفتار مصرف‌کننده و خدمات نوین بیمه برخوردار باشند، داده‌ها نیز با روش  کیفی و رویکرد داده بنیاد تحلیل شدند. تحلیل داده‌ها با کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و سرانجام به ارائه مدل نهایی شامل شش بعد اصلی و بیست وهفت بعد فرعی انجامید. نتایج نشان می‌دهد که الگوی رفتار مصرف‌کننده در اخذ خدمات نوین بیمه حول مقوله محوری بازاریابی خدمات بیمه‌ای نوین و توسعه خدمات قراردارد، پدیده یا مقوله محوری عبارت است از ایده (انگاره، تصور) پدیده ای که اساس و محور فرآیند است. این فرآیند با شرایط علی آغاز می‌گردد و اثرات آن بر شیوه‌های جدید خدمت‌رسانی، ریسک گریزی، استراتژی‌های جدید، اجباری بودن خرید خدمات  بیمه، تجربه شخصی و توصیه‌ها مشخص می‌گردد و درنهایت پیامدها برای صنعت بیمه و نقشی که در اقتصاد سیاسی رفاه مصرف کننده و رفاه ملی دارد حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The political economy of the insurance industry in Iran: examining the pattern of consumer behavior based on the Foundation's data approach

نویسندگان [English]

 • maryam yeganehzadeh 1
 • farshad faezi razi 2
 • seyed abdollah heydariyeh 3

1 PhD student, Department of Business Management, Semnan branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Today's most successful companies build their entire business around the customer, and for the customer, experience is the single most important determinant of loyalty. 84% of customers say that the experience a company offers is as important as its products or services - and yet there is a huge gap between what a customer expects and what most businesses actually offer. Customer orientation and attention to consumer behavior is the key to the success of many service businesses, of which insurance companies are one. The purpose of this study is to provide a model of consumer behavior in obtaining new insurance services based on the data approach of the foundation. The statistical population of this study included 17 Experts from academic and insurance industry who were selected by snowball method and interviews were used to collect the required data. In this study, an attempt was made to interview people who have more than ten years of work experience and have knowledge of issues related to consumer behavior and modern insurance services. Data were analyzed using a qualitative method and data approach of the foundation. Data analysis was performed by open, centralized and selective coding and finally led to the presentation of the final model including six main dimensions and twenty-seven sub-dimensions.The results show that the pattern of consumer behavior in obtaining new insurance services revolves around the central category of marketing of new insurance services and development of services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International economy
 • insurance industry
 • foundation data approach
 • national welfare
 1. اصفهانی پور، اکبر، نژادافراسیابی، مریم، کیمیاگری، علی محمد. (1400). «کشف مشتریان سودآور با رویکرد داده‌محور». فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه، (3)36، 85-112

  بختیار،آسیه؛ نوراللهی،نیما؛ بختیارنصرآبادی،حسینعلی. (1395)، تاثیرات تجارت الکترونیک بر بازاریابی خدمات بیمه ای (واقعیت یا مجاز)، کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران-ایران، صفحه 23-1.

  ‏پورصادق، ‌ناصر. (1397). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز در صنعت بیمه (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای). پژوهشنامه بیمه، 130(33)، 65–84.

  رنگریز، حسن، حسن پور، اکبر، جعفری نیا، سعید، شیری، صالح. (1400). ‌«طراحی الگوی رفتارهای انحرافی مثبت کارکنان در صنعت بیمه‌ایران». فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه،(2)36، 101-132

  مرادی،محسن؛ حقدادی،فاطمه؛ اکبری،محمد. (1395)، بکارگیری و تأثیر ابزارهای تجارت الکترونیک در افزایش ضریب نفوذ بیمه، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، صفحه 21-1.

  ‏گزارش؛ بررسی راهکارهای تقابل صنعت بیمه با چالش­های درونی و بیرونی؛5 راهکار آموزشی نوآورانه برای رشد صنعت بیمه. (1397). افق بیمه، 28(0)، 17–19.

  هزاوئی، سیدمرتضی ؛ زیرکی حیدری، علی.(1393). اقتصاد مقاومتی؛ نماد مدیریت جهادی در اقتصاد سیاسی ایران مطالعات انقلاب اسلامی ، شماره 37  صفحه 9 تا 26 .

  Amar، H.، & Haag، M. (2017). Exploring the Critical Success Factors of Virtual-Agile IT Projects: A Grounded Theory Study. International Journal of Innovation، Management & Technology، 8(6)، 427-434

  Altman, M. (2017). Implications of behavioural economics for financial literacy and public policy. J. Socioecon. 41 (5), 677–690.

  Booij، A.S.، Van de Kuilen، G. (2019). A parameter-free analysis of the utility ofmoney for the general population under prospect theory. J. Econ. Psychol. 30 (4)، 651–666

  Cole, S., Giné, X., Tobacman, J., Topalova, P., Townsend, R., Vickery, J.( 2018). Barriers to household risk management: Evidence from India. Am. Econ. J.Appl. Econ. 5 (1), 104–135.

  Cogoljević, D., & Piljan, I. (2017). Sales of insurance products through a bank channel bank security, VI INTERNATIONAL Conference Employment, Education and Enterpreneurshi: Finance, Banking and Insurance, book 5, p. 158-178, Belgrade: VŠPEP.

  Đokić, I. (2016). Planning integrated marketing communications as part of a strategic marketing plan. Vol. 52, No. 56, p. 79-93, Subotica: Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici.

  Flint، D.، Gammelgaard، B.، Manuj، I.،Pohlen، T. L. (2012). A reviewer's guideto the grounded theory methodology in logistics and supply chain managementresearch. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management، 794-803.

  Gaurav، S.، Cole، S.، Tobacman، J. (2011). Marketing complex financial products in emerging markets: Evidence from rainfall insurance in India. J. Mark. Res. 48 (SPL)، S150–S162.

  Hannah Snyder، Lars Witell، Anders Gustafsson، Janet R. McColl-Kennedy.(2022). Consumer lying behavior in service encounters، Journal of Business Research،Volume 141،  Pages 755-769،،

  1. Francois Outreville (2018). Culture and Life Insurance Ownership: Is It an Issue? Journal of Insurance Issues, Western Risk and Insurance Association, vol. 41(2), pages 168-192.
  2. David Cummins، María Rubio-Misas، (2021). Country factor behavior for integration improvement of European life insurance markets،Economic Analysis and Policy،Volume 72،2021،Pages 186-202،ISSN 0313-5926،

  Kaiser، T.، Menkhoff، L. (2019). Financial education in schools: A meta-analysis of experimental studies. Econ. Educ. Rev. 101930.

  Lin، C.، Hsiao، Y.J.، Yeh، C.Y. (2017). Financial literacy، financial advisors، and information sources on demand for life insurance. Pac.-Basin Finance J. 43،218–237.

  Lin، X.، Bruhn، A.، William، J. (2019). Extending financial literacy to insurance literacy: a survey approach. Account. Finance 59، 685–713.

  Maas, P. and Rüfenacht, M. (2018), “Creating customer value in insurance markets – research perspectives and managerial relevance”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 36 No. 6, pp. 1010-1014

  Mehra، A.، Smith، B. R.، Dixon، A. L.، & Robertson، B. (2006). Distributed Leadership in Teams: The Network of Leadership Perceptions and Team Performance. The Leadership Quarterly، 17، 232-245. http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.02.003

  Piljan, I., Cogoljević D., & Piljan T. (2017). Insurance, College of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade.

  Piljan, T., Piljan I., & Cogoljević, D. (2017). Application of information and communication technologies and the Internet in the distribution of insurance services, No. 6, p. 367-373, Belgrade: Vojno delo.

  Reed، N. U. (2014). “Changing retail customs”، Response magazine.

  Talonen, A., Mähönen, J., Koskinen, L. and Kuoppakangas, P. (2021), "Analysis of consumers’ negative perceptions of health tracking in insurance – a value sacrifice approach", Journal of Information, Communication and Ethics in Society, Vol. 19 No. 4, pp. 463-479. https://doi.org/10.1108/JICES-05-2020-0061

  Tversky، A.، Kahneman، D. (2017). The framing of decisions and the psychology of choice. Science 211 (4481) ، 453–458.

  Tennyson، S (2011). Consumers’ insurance literacy: Evidence from survey data. Financial Serv. Rev. 20 (3) ، 165.

  Voorhees، C. M.، Fombelle، P. W.، Gregoire، Y.، Bone، S.، Gustafsson، A.، Sousa، R.، & Walkowiak، T. (2017). Service encounters، experiences and the customer journey: Defin-ing the field and a call to expand our lens. Journal of Business Research، 79(1)، 269–280

  Zhang، J. Z.، & Chang، C. W. (2021). Consumer dynamics: Theories، methods، and emerging directions. Journal of the Academy of Marketing Science، 49(1)، 166e196