کرونا ویروس، مقابله با هژمونی آمریکا یا مهارخیزش چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران

2 دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده علوم اجتماعی

3 دانشگاه یزد

10.52547/IRR.2023.382137.2338

چکیده

با فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی، ایالات متحده آمریکا مدعی کسب جایگاه قدرت بلامنازع در نظام بین‌الملل گردید و به بازیگری که توانایی جهت‌دهی به قواعد و رویه‌های بین‌المللی را به تنهایی داراست، تبدیل شد. با این همه سایر قدرت‌های بزرگ با به چالش‌کشیدن آمریکا، تلاش خود را برای تغییر این شرایط، با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت ادامه دادند. چین یکی از این قدرت-های بزرگ است که توانایی‌های بالقوه برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت را دارد و اشغال جایگاه فعلی آمریکا، باعث نگرانی استراتژیست‌ها و مقامات آمریکایی شده است. با بروز بحران کرونا در سال 2019 فرضیات زیادی در رابطه با ساختگی بودن این ویروس برای مهار قدرت اقتصادی چین از جانب آمریکا یا بالعکس از جانب چین برای مقابله با هژمون آمریکا در نظام بین‌الملل مطرح شد. مقاله حاضر با مفروض قراردادن این رقابت میان چین و ایالات متحده آمریکا درصدد پاسخگویی به این سوالات است که آیا کرونا ویروس در جهت موازنه سازی چین در برابر قدرت هژمون آمریکا یا بالعکس مهار چین توسط آمریکا، گسترش جهانی یافت؟ تحول رقابت‌های ساختاری بین این دو بازیگر محوری در نظام بین‌الملل چگونه موجب تغییر ساختار نظم آینده نظام بین-الملل خواهد شد ؟ مقاله در پایان به ارزیابی این فرضیه پرداخته که رفتارهای قدرت‌های محوری نظام بین‌الملل تحت تأثیر موازنه سازی در نظام بین‌الملل قرار دارد. بنابراین ماهیت رقابت‌ها میان بازیگران کلیدی متحول شده و از اینرو علاوه بر رقابت های نظامی، سیاسی، اقتصادی در دوران جدید شاهد رقابت‌‌‌هایی از نوع علمی،فناوری و بیولوژیکی هستیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corona virus, confronting American hegemony or prevention the rise of China

نویسندگان [English]

  • mahdi zolfaghari 1
  • sepideh bastami 2
  • poladvand fatemeh 3

1 Associate professor and faculty member of the Department of Political Science of Lorestan University,,khorramabad,,Iran

2 Razi University of Kermanshah, Faculty of Social Sciences

3 yazd university

چکیده [English]

With the collapse of the Soviet Union and the end of the bipolar system, the America claimed the position of undisputed power and the most powerful government in the international system and turned into an actor that has the ability to guide international rules and procedures alone. However, by challenging America, other great powers continued their efforts to change these conditions with long-term and strategic plans. China is one of these great powers that has the potential to become a superpower, and occupying the current position of the United States has worried American strategists and officials. With the outbreak of the Corona crisis in 2019, many hypotheses were raised regarding the fakeness of this virus to curb the economic power of China on the part of the United States or, on the contrary, on the part of China to counter the unilateralism of the United States in the international system. Assuming this competition between China and the United States of America, this article tries to answer this question did the corona virus spread globally in line with China's balancing approach against the hegemonic power of the United States or, on the contrary, the containment of China by the United States? At the end, the article evaluates the hypothesis that the behavior of the central powers of the international system is influenced by the structure of the international system and the nature of the competition between the central actors of the international system has changed, hence we are witnessing scientific-technological competitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance of power
  • international system structure
  • corona crisis
  • biological warfare