خیزش نظامی چین، امریکا و موازنۀ آسیایی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا اساساً خیزش نظامی چین برای ایالات متحده یک تهدید امنیتی محسوب می‌شود و اگر چنین است، امریکا چگونه به این مسئلۀ غامض امنیتی واکنش نشان خواهد داد. فرضیه‌ای که در این مقاله به‌دنبال ارزیابی آن هستیم این است که از آنجا که افزایش قدرت هر کشور، تقاضای آن کشور برای ایفای نقش بیشتر در صحنۀ بین‌المللی را به همراه دارد، بنابراین نوسازی و توسعۀ توانمندی‌های نظامی چین، در نهایت تقاضای این کشور برای ایفای نقش بیشتر در معادلات جهانی خصوصاً در شرق آسیا را به‌دنبال خواهد داشت و این مسئله برای ایالات متحده که خود را تنها هژمون نظام بین‌المللی می‌داند و دارای منافع امنیتی فراوانی در این منطقه است، تهدیدی امنیتی محسوب می‌شود؛ از این‌رو، این مسئله امریکا را بر آن داشته تا با پیگیری دو استراتژی مهار و مشارکت، درصدد پاسخگویی و ایجاد موازنه در برابر چین برآید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China’s Military Rise: The United States and Asian Balance

نویسندگان [English]

  • محمدعلی بصیری
  • سید حسام‌الدین موسوی
  • محمدعلی رعیتی‌نژاد
چکیده [English]

This article attempts to answer the question of whether the Chinese military rise pose a serious security threat to the United States, and if so, how will the United States react to the security dilemma? The main assumption of this article is based on the principle that a country’s power enhancement and growth lead to demand for greater roles on the international scene. Therefore, China’s military modernization and development would lead the country demand for a greater role in the global equations, especially in East Asia. This development is perceived as a security threat for the United States, which considers itself as the sole hegemonic power with a lot of security interests in the region. Thus, the new development has made US to seek two strategies of containment and partnership in order to respond China and creating a balance of power against the Chinese influence in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Rise
  • China
  • the United States
  • East Asia
  • Containment Policy
  • Partnership Strategy