مدل تبدیل شدن گفتمان به کنش‌های ارتباطات بین‌الملل

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشکده صدا و سیما

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون عرصه ارتباطات بین‌الملل و کنش‌های جاری در آن به عنوان ابزار مهم دیپلماسی عمومی، آشنایی با این عرصه و عوامل تأثیرگذار بر آن، حیاتی و استراتژیک است.

«گفتمان» به عنوان مبنایی مطالبه‌گر و فراگیر، توان تبدیل شدن به کنش‌های ارتباط بین‌الملل را دارد. هدف مقاله حاضر، رسیدن به مدل تبدیل شدن گفتمان به کنش‌های ارتباطات بین‌الملل است. در این مقاله به طور مشخص با این سؤال مواجه بودیم که یک گفتمان با چه ویژگی‌هایی و پس از طی چه مراحلی به اثرگذاری بر ارتباطات بین‌الملل، دست می‌یابد؟

در این تحقیق تحول گفتمان و مفاهیم مرتبط با روش کتابخانه‌ای و تاریخی، بررسی شده و به یافته‌های تحقیق پیرامون مدل مورد نظر انسجام داده شده است، با این فرضیه که گفتمان باید سازگاری فرهنگی، هویتی و سطحی از فراگیری داشته باشد تا بتواند به کنش‌های ارتباط بین‌الملل تبدیل شود. در مدلی که در این زمینه به دست آمد، نشان داده شده است که چگونه گفتمان باید مسیری طولانی از دل ارزش‌ها، فرهنگ، هویت ملّی و منافع ملّی طی کند تا پس از جرح‌وتعدیل، به کمک پشتیبان‌ها به کنش‌های ارتباطات بین‌الملل تبدیل شود. همچنین با ارائه تعاریف و شرایط این فرایند پیچیده، از نقطه آغاز تا آخر، نحوه این فرایند تشریح شده و گفتمان مناسب برای تبدیل شدن به کنش ارتباطات بین‌الملل مشخص شده است. در پایان هم تلاش بر این بوده است که چگونگی بهره‌برداری از این مدل، برای تولید و پرورش گفتمانی مناسب جهت ایفای نقش در صحنه بین‌المللی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of Discourse Conversion into the International Communication Acts

نویسندگان [English]

  • Hasan Bashir 1
  • Jasem Nematnia 2

1 Associate Professor Imam Sadegh University

2 Master of Media Management of IRIB University

چکیده [English]

Given the increasing importance of the international communication and its current acts, as an important tool for public diplomacy, acquaintance with this field and the factors influencing on it is vital and strategic. “Discourse” as a demanding and inclusive basis has the potential to convert into the international communication acts. This article aims to present a model depicting the discourse converting into international communication acts. Specifically, we raised this question: with what features and after passing what phases, a discourse obtains the state of influencing the international communications? In this research, using the library and historical method, the evolution of “discourse” and its related concepts were studied and the research findings were integrated round the intended model, regarding the hypothesis that discourse must be compatible with culture and identity, and have a level of inclusiveness to be able to convert into the international communication acts. In the model obtained, it is shown how the discourse should go a long way through the heart of values, culture, national identity and the national interests, so that after modifying and with the help of the supporters convert into the international communication acts. Also, providing definitions and conditions for this complicated process, from beginning to the end, its procedure was depicted and the appropriate discourse to convert into the international communication acts was determined. In the end, we tried to present the way of utilizing this model, in order to develop and foster an appropriate discourse to play a role in the international scene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international communication
  • Discourse
  • International Communication Acts
  • Model of Conversion
انتشارات دانشگاه امام صادق.
انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر تهران.
تهران: انتشارات دانشکده صدا و سیما.
حسینی، سیدجواد (1389). مبانی جامعه شناسی.تهران: فرا انگیزش.
خمینی، روح الله (1378). صحیفه امام خمینی، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
دادگران، سید محمد (1389). افکار عمومی و معیارهای سنجش آن، تهران: مروارید.
روح الامینی، محمود (1372). زمینه فرهنگ شناسی،تهران: انتشارات عطار.
روزنامه خبر ورزشی، 27/7/1391.
ریتزر، جورج. و گودمن، داگلاس جی (1390). نظریه جامعه شناسی مدرن، مترجمان، خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده. تهران: جامعه شناسان.
ریو، جان مارشال (1387). انگیزش و هیجان، ترجه یحیی سید محمدی، تهران: ویرایش.
زورق، محمدحسن (1386). ارتباطات و آگاهی، ‌تهران: انتشارات دانشکده صداو سیما .
ساروخانی، باقر (1370). دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: کیهان. سانتراک، جان دبلیو (1387). روانشناسی تربیتی، ترجمه: سعیدی و همکاران، تهران: رسا.
سمتی، مهدی (1388). مرزهای نو در ارتباطات بین الملل، ترجمه: بشیر و همکاران. تهران:
انتشارات دانشگاه امام صادق.
شکاری، شیوا و معصوم، وجیهه (1389) فرهنگ واژگان علوم اجتماعی، تهران: جامعه شناسان.
صدا و سیما، شبکه دو سیما، بخش خبری 20:30، مورخ: 26 و 29 مهر 1391.
عضدانلو، حمید (1386). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی، تهران: نشر نی.
فرکلاف، نورمن(1389). تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه: گروه مترجمان، چاپ سوم. تهران: دفتر مطالعه و توسعه رسانه ها.
قاسمی، صابر (1374). ترکیه. تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
کسینجر، هنری (1381). دیپلماسی آمریکا در قرن 21، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر تهران.
کلانتری، عبدالحسین (1391). گفتمان از سه منظر زبان‌شناختی، فلسفی و جامعه شناختی. تهران: جامعه شناسان.
گل محمدی، احمد (1381). جهانی شدن، فرهنگ، هویت. تهران: نشر نی.
گولد، جولیوس. و کلوب، ویلیام ل ( 1376). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه گروه مترجمان. تهران: مازیار.
لازار، ژودیت (1391). افکار عمومی، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: نشر نی.
مایرز، گیل ای. و مایرز، میشله تی (1383). پویایی ارتباطات انسانی، ترجمه: حوا صابر آملی، تهران: انتشارات دانشکده صدا و سیما.
متولی، عبدالله (1373). بررسی تطبیقی دو نهضت جنگل و خیابانی. تهران: انتشارات حوزه
مطالعه و توسعه رسانه ها.
معتمد نژاد، کاظم (1389). ارتباطات بین الملل. جلد یکم. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.
نای، جوزف (1389). قدرت نرم. ترجمه سید محسن روحانی و مهدیی ذوالفقاری. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
همایون پور، هرمز (1381). سیاه جاودان، زندگی و مبارزات نلسون ماندلا. تهران: فرزان روز.
یورگنسن، ماریان. و فیلیپس، لوئیز (1389). نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه: هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
آشنا، حسام الدین (1383). فرهنگ ارتباطات و سیاست خارجی، ارائه مدلی برای دیپلماسی عمومی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 21.
رضی، حسین (1377). ارتباطات میان فرهنگی. فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 7و 6، صص 136 تا 166.

Anderson, A. (1997). Media, culture and the environment. London:
UCL Press.
Delaney, C. (2011). Investigating culture.2E.London:Wiley-Blackwell.
Durham, Meenakshi G. and Kellner, Douglas M. (2006). Media and
Cultural Studies. New Jersey: Blackwell.
Samovar, Larry A, Porter, Richard E, and McDaniel, Edwin R.(2009).
Communication between Cultures.7E.Boston: Wadsworth.
Smith, Anthony d.(1991). National Identity. London: penguin.
Woolfolk, A. (2010). Educational Psychology, Boston: Allyn and
Bacon.
www.islamic-awakening.ir/?a=content.id&id=3930
www.khamenei.ir
www.sourehcinema.com/Festival/Film/History.aspx?Kind=Full&Id=138109211722&FilmName
www.yjc.ir کد خبر 4015655