مدل تبدیل شدن گفتمان به کنش‌های ارتباطات بین‌الملل

نویسندگان

دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون عرصه ارتباطات بین‌الملل و کنش‌های جاری در آن به عنوان ابزار مهم دیپلماسی عمومی، آشنایی با این عرصه و عوامل تأثیرگذار بر آن، حیاتی و استراتژیک است.

«گفتمان» به عنوان مبنایی مطالبه‌گر و فراگیر، توان تبدیل شدن به کنش‌های ارتباط بین‌الملل را دارد. هدف مقاله حاضر، رسیدن به مدل تبدیل شدن گفتمان به کنش‌های ارتباطات بین‌الملل است. در این مقاله به طور مشخص با این سؤال مواجه بودیم که یک گفتمان با چه ویژگی‌هایی و پس از طی چه مراحلی به اثرگذاری بر ارتباطات بین‌الملل، دست می‌یابد؟

در این تحقیق تحول گفتمان و مفاهیم مرتبط با روش کتابخانه‌ای و تاریخی، بررسی شده و به یافته‌های تحقیق پیرامون مدل مورد نظر انسجام داده شده است، با این فرضیه که گفتمان باید سازگاری فرهنگی، هویتی و سطحی از فراگیری داشته باشد تا بتواند به کنش‌های ارتباط بین‌الملل تبدیل شود. در مدلی که در این زمینه به دست آمد، نشان داده شده است که چگونه گفتمان باید مسیری طولانی از دل ارزش‌ها، فرهنگ، هویت ملّی و منافع ملّی طی کند تا پس از جرح‌وتعدیل، به کمک پشتیبان‌ها به کنش‌های ارتباطات بین‌الملل تبدیل شود. همچنین با ارائه تعاریف و شرایط این فرایند پیچیده، از نقطه آغاز تا آخر، نحوه این فرایند تشریح شده و گفتمان مناسب برای تبدیل شدن به کنش ارتباطات بین‌الملل مشخص شده است. در پایان هم تلاش بر این بوده است که چگونگی بهره‌برداری از این مدل، برای تولید و پرورش گفتمانی مناسب جهت ایفای نقش در صحنه بین‌المللی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of Discourse Conversion into the International Communication Acts

نویسندگان [English]

  • حسن بشیر
  • جاسم نعمت‌نیا

چکیده [English]

Given the increasing importance of the international communication and its current acts, as an important tool for public diplomacy, acquaintance with this field and the factors influencing on it is vital and strategic. “Discourse” as a demanding and inclusive basis has the potential to convert into the international communication acts. This article aims to present a model depicting the discourse converting into international communication acts. Specifically, we raised this question: with what features and after passing what phases, a discourse obtains the state of influencing the international communications? In this research, using the library and historical method, the evolution of “discourse” and its related concepts were studied and the research findings were integrated round the intended model, regarding the hypothesis that discourse must be compatible with culture and identity, and have a level of inclusiveness to be able to convert into the international communication acts. In the model obtained, it is shown how the discourse should go a long way through the heart of values, culture, national identity and the national interests, so that after modifying and with the help of the supporters convert into the international communication acts. Also, providing definitions and conditions for this complicated process, from beginning to the end, its procedure was depicted and the appropriate discourse to convert into the international communication acts was determined. In the end, we tried to present the way of utilizing this model, in order to develop and foster an appropriate discourse to play a role in the international scene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international communication
  • Discourse
  • International Communication Acts
  • Model of Conversion