نقش تلویزیون ایران در پشتیبانی از سیاست خارجی ایران در موضوع هسته‌ای

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

این تحقیق دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ هدف اول در واقع بررسی ادبیات جایگاه تلویزیون جهانی در سیاست خارجی است که به نظریه CNNمعروف است و هدف دوم بررسی نقش تلویزیون ایران در پشتیبانی از سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. بر مبنای تئوری‌های موجود، تلویزیون می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های تصویری و جلب حمایت افکار عمومی داخلی و بین‌المللی و نیز پوشش زنده اخبار و اطلاع‌رسانی سریع، نقش حمایتی و کاتالیزور را در چرخه سیاست خارجی بازی کند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا تلویزیون ایران واقف به نقش خود در چرخه سیاست هسته‌ای است؟ برای پاسخ به این سؤال، محقق با استفاده از روش پیمایشی به جمع‌آوری نقطه نظرات اندیشمندان سیاسی و رسانه‌ای کرده است و نتیجه می‌گیرد که در وضعیت فعلی، اگرچه تلویزیون ایران تلاش‌های گسترده‌ای را در زمینه پوشش اخبار هسته‌ای و جلب حمایت افکار عمومی داخلی از برنامه‌های هسته‌ای انجام داده است و تاحدودی ضمن ارسال پیام‌های سیاسی برای دیگر کشور‌ها، نقش پشتیبانی از سیاست هسته‌ای را ایفا کرده است؛ ولی در مقابل دیگر شبکه‌های جهانی (که از تکنیک‌های بالای تصویری برخوردارند و از دیپلماسی عمومی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایران استفاده می‌کنند) از تمام توانایی‌های خود در پشتیبانی از سیاست هسته‌ای ایران استفاده نکره است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of TV in Supporting Iran's Foreign Policy

نویسنده [English]

  • Davoud Doagooyan

Member of the Faculty of Amin Police University

چکیده [English]

This research aims at two objectives: (1) studying the role of the tone of the global television in the foreign policy which is known as the CNN Effect, and (2) studying the role of Iran's TV in supporting the country's nuclear policy. The question is whether Iran's broadcasting organization has been aware of its role in the nuclear policy process. The researcher used the survey method to collect the viewpoints of political and media experts. It was found that the national TV has taken comprehensive steps to cover the news of the nuclear issue, to generate support in the domestic public opinion and to send political message to other countries. However, it has not employed all its might in supporting Iran's nuclear policy vis-à-vis other global networks which use high techniques and public diplomacy to affect Iran's public opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Television
  • TV diplomacy
  • Nuclear policy
  • news coverage
  • CNN Effect
اسمیت،آنتونی و پاترسون،ریچارد(1381)تلویزیون در جهان،ترجمه مسعود اوحدی،تهران ، انتشارات سروش.
بیر یوکف، ن.س(1372)؛ تلویزیون و دکترین های آن در غرب، ترجمه محمد حفاظتی،تهران ، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
پور احمدی ، حسین(1388) ؛ دیپلماسی نوین،جستارهایی در سیاست خارجی ج.ا.ا،تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
تیرل ، رابرت(1371)؛ ژورنالیست تلویزیونی ، ترجمه مهدی رحیمیان، تهران ، انتشارات سروش.
دالگرن ، پیتر(1385) تلویزیون و گستره عمومی ، ترجمه مهدی شفقتی،تهران ، انتشارات سروش.
دعاگویان ،داود (1388) نقش تلویزیون جهانی در دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی، فصلنامه افق ، شماره 67 ،1388، اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما.
دعاگویان ،داود(1387)" بازیهای زبانی :در گفتمانهای هسته ای گروه 1+5 با ایران .«بررسی استراتژی بازی زبانی غرب با ایران در مذاکرات هسته ای». تهران ، فصلنامه رسانه ،
دهقان فیروز آبادی ، سید جواد(1387)؛ چارچوب مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
دهقانی فیروز آبادی،سید جلال(1388)؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سمت.
سمتی، محمد مهدی(1385)،عصر سی ان ان و هالیوود،ترجمه نرجس خاتون براهوئی،تهران ، نشر نی.
شانکلمن،لوسی(1387)؛مدیریت سازمان های رسانه ای در BBCو CNN،ترجمه دکتر ناصر بلیغ،تهران ، نشر طرح آینده.
ظریف ، محمد جواد ؛ سجاد پور، سید محمد کاظم (1387)؛ دیپلماسی چند جانبه «نظریه و عملکرد سازمان های منطقه ای و بین المللی»،تهران ، انتشارات دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه،جلد اول.
ظریف ، محمد جواد ؛ سجاد پور، سید محمد کاظم (1387)؛ دیپلماسی چند جانبه «نظریه و عملکرد سازمان های منطقه ای و بین المللی،تهران ، انتشارات دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه،جلد دوم.
گیلبوا،ایتان (1388)؛ ارتباطات جهانی و سیاست خارجی،ترجمه دکتر حسام الدین آشنا و محمد صادق اسماعیلی، تهران ، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
غریب آبادی ، کاظم(1386)؛ پرونده هسته ای ایران به روایت اسناد، تهران ، انتشارات معاونت حقوقی وزارت امور خارجه.
غریب آبادی، کاظم(1387)؛ نهضت ملی هسته ای، تهران، انتشارات معاونت حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه.
محمدی ،علی(1387) تقریرات درس ارتباطات و روابط بین الملل، دوره دکتری، دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.
محمدی ، علی(1387)؛جهانی شدن و استعمار دوباره: مورد شناسی کشور های اسلامی در قرن بیست و یکم، تهران ، نشر نی.
ملکی، عباس(1381)؛ مقالاتی در باره روابط بین الملل،تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه.
مولانا ، حمید(1384)؛ اطلاعات و ارتباطات جهانی ،مرزهای نو در روابط بین الملل"ترجمه آزاد،حسن زاده ،اخوتی، تهران نشر کتابدار.
مولانا ، حمید؛ محمدی ،منوچهر(1388)؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد،تهران ،انتشارات داد گستر.
مولانا ، حمید(1384)؛ ارتباطات جهانی در حال گذار،تهران ، انتشارات سروش.
مولانا، حمید(1387)؛ اطلاعات عالمگیر و ارتباطات جهانی،ترجمه محمد حسین برجیان، تهران، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره الشریف).

Cohen ,B.C.(1963).The press and foregn policy .Princeton University Press.
Dayan,D,&Katz,E(1992)Media Event:The live Broadcasting of History .Cambridg,MA:Harvard University Press.
Gilboa Eytan(2002) " The Global News Networks and U.S.policymaking In Defend and Foreign Affairs",sage Pub,p6.
Gilboa Eytan(2008) " Searching for a Theory of Public Diplomacy",sage Pub,pp59-61.
Gilba,Eytan(2002)Glibal Communication And Foreign Policy,pub Journal Of Communication December 2002
Gilboa Eytan(2005) The CNN Effect :The Search for a Communication Theory of International Relation "pub Journal Of Political Communication Political Communication Routledge,pp27 44
Graber Doris A;(2005)"Political communication Faces the 21st Century" journal of International communication Association,p 479.
Harmon Matthew T.(1999). THE MEDIA, TECHNOLOGY AND UNITED STATES FOREIGN POLICY:A RE-EXAMINATION OF THE “CNN EFFECT”. Journal of International Relations
Larson,James.F (1986)” Quiet Diplomacy in a Television Era: The Media and U.S. Policy toward The Republic of Korea” School of Communications DS-40 University of Washington publication.
Larson,James.F(1988) Glibal Television And Foreign Policy,New York,p 4
Livingston S; Bennett W.Lonce(2003)" Gatekeeping Indexing ,And Live Event News:Is Technology Altering the Construction Of News" journal of Political communication vol 20,no 4,pp 363-380.
Livingston S(1997)"Beyond the "CNN effect" :the media – foreign policy dynamic .in p.Norris(ED) ,politics and the press.pp291-318.
Livingston S(2003)"Diplomacy in the new information environment”university of Washington.
Lippmann W(1931)" The press and Public Opinion " Political Sciense ,Vol XLVI ,no 2,pp 161-170.
Louw,P.Eric(2005)The Media and Political Process,pub SAGE,p254
Matthew T. Harmon(1999)” THE MEDIA, TECHNOLOGY AND UNITED STATES FOREIGN POLICY: A RE-EXAMINATION OF THE “CNN EFFECT”pub Swords & Ploughshares: A Journal of International Relations.
Naveh Chanan(2002). The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework, by verlag irena regener berlin.
Neuman,J.(1996).Lights,camera,war:is media technology driving international politics?.New York:martin press.
Oheffernan ,Patrick(1991)Mass Media and American Foreign Policy,Ablex Publication.
Tailor,Pilip.M(1997)Global Communication , International Affairs And The Media Since 1945,pub Routledge.p72.