ارزیابی درونی گروه آموزشی روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه شهید باهنر (ره) کرمان

چکیده

یکی از راه‌های بهبود کیفیت آموزش روابط بین‌الملل و علوم سیاسی در دانشگاه‌های کشور آگاهی دقیق و جامع از نقاط قوت و ضعف گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع کاستی‌ها و ارتقای نقاط قوت آنهاست؛ ازاین‌رو ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی یکی از راه‌های تحقق این مهم است. ارزیابی درونی گروه‌ها یکی از شیوه‌هایی است که استفاده از نتایج حاصل از آن می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش رشته کمک کند. بررسی این مهم مستلزم استفاده از نقطه‌نظرات دانشجویان، استادان و کاربرانی است که در ارتباط مستقیم با این الگو قرار خواهند گرفت. در این مقاله نویسندگان با استفاده از کار پیمایشی به ارزیابی درونی روش آموزش سنتی روابط بین‌الملل در دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان دوره دکتری این دانشگاه و شناسایی نقاط قوت و ضعف این شیوه آموزش پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The internal assessment of the Department of International Relations of Tehran University

نویسندگان [English]

  • رضا سیمبر 1
  • علی ایلخانی‌پور 2

چکیده [English]

In order to promote research and teaching in the field of International Relations and Political Science, making internal assessment of educational departments will be helpful. Such a assessment provides scholars and academics a clear view about weakness and strong aspects of educational department. Internal assessment requires participation of students, professors, and users that are in direct connection with traditional method of teaching that we are familiar with. In this article authors are about to make internal assessment of IR Department of Tehran University through conducting a survey, the results will provide us evaluation on weakness and strong aspects of traditional method of teaching IR in one of leading Iranian universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education planning
  • internal assessment
  • the quality of education and research