پیوندِ کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست خارجی (مطالعۀ موردی: افغانستان و ایران)

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، عضو گروه بنیان‌گذار مرکز پژوهش‌های فرهنگی‌اجتماعی آسیای مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر میهمان در مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

2 دانشگاه فردوسی مشهد.

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ژنوم ژئوپلیتیک نقشۀ جغرافیایی ژنتیک، سیاست برخاسته از جغرافیای هر کشور است که سیاست خارجی آن کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. شناخت ژنوم‌های ژئوپلیتیک همسایگان و شناسایی کدهای ژئوپلیتیک موجود در کشورهای همسایه ممکن است در سیاست خارجی هم‌راستا با توان و وزن ژئوپلیتیک ایران نقش مؤثری ایفا کند. نگارندگان با تحلیل کدها و ژنوم‌های ژئوپلیتیک موجود در جغرافیای سیاسی ایران و افغانستان کوشش کرده‌اند تا در قالب مدل تقابل کد و ژنوم‌های ایران و افغانستان، پیامدهای این تقابل و تأثیر آن بر سیاست خارجی دو کشور را تحلیل کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Geopolitical Code and Genome in Foreign Policy Case study: Iran and Afghanistan

نویسندگان [English]

  • محسن خلیلی 1
  • جهانگیر حیدری 2
  • هادی صیادی 3

چکیده [English]

Geopolitical Genome is the geographical genetic map of the politics and derived from geography of a country. Foreign policy of every country have affected by genetic map of the geopolitics. Iran in the neighboring with 15 countries is a strategic region. Understanding the genomes and codes of the neighbor countries has an effective role to drafting a proper foreign policy with geopolitical characteristics of Iran. The authors of the present paper with analysis of the geopolitical themes of Iran and Afghanistan, has tried to finding the format of the confronting codes and genomes of Iran and Afghanistan

کلیدواژه‌ها [English]

  • geopolitical genome
  • Geopolitical Code
  • Foreign Policy
  • Iran
  • Afghanistan