تحول روابط روسیه و ناتو در دوره مدویدف و تأثیر آن بر روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

طی دو دهه اخیر، روسیه بر مبنای راهبردهای سیاست خارجی خود، همواره گسترش ناتو به شرق را به سبب تحکیم حوزه نفوذ ناتو و غرب در منطقه، علیه منافع امنیت ملی خود تلقی کرده است. این در حالی است که مسکو در سال‌های اخیر، با وجود مخالفت با گسترش ناتو تلاش کرده منافع ملی خود را بر اساس برنامه‌های آتی این سازمان تطبیق دهد؛ به‌طوری‌که در دوره مدویدف و به‌ویژه پس از نشست لیسبون در نوامبر 2010، شاهد گسترش چشمگیر همکاری‌های کرملین با ناتو هستیم. تداوم این اوضواع، با توجه ‌به همکاری‌های تکنولوژیک و نظامی جمهوری اسلامی ایران با روسیه، در روابط مسکو تهران حائز اهمیت است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transformation of Russia-NATO Relations During Medvedev Presidency and its Impact on Bilateral Relations with Iran

نویسنده [English]

  • Seyed Hasan Mirfakhraei

Assistant Professor of International Relations, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

In the last two decades, Russia has regarded NATO's expansion to the East as a threat against its national security interests. Meanwhile, Moscow has attempted to match its national interests with future plans of the military bloc. Under President Medvedev and following the Lisbon meeting in November 2010, Kremlin's cooperation with NATO has increased. This is significant to Tehran-Moscow ties considering their technological and military ties

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Russia
  • NATO
  • Iran
  • Lisbon Meeting
  • Medvedev
  • Foreign Policy
دهقانی فیروز آبادی، سید جلال، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، (تهران: سمت، 1388).
دهقانی فیروز آبادی، سید جلال، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، (تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، 1387).
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ( تهران: وزارت امور خارجه، 1386).
کرمی، جهانگیر، روابط ایران و روسیه؛ عصر نوین همکاری ها، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1388).
محمدی، محمود، اثر ماموریت های جدید ناتو بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، (تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1389).
احدی، افسانه، «مفهوم استراتژیک نوین ناتو: آینده مناسبات فرا آتلانتیک»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم، پاییز 1389.
امیدی، علی، «چالش های ساختاری روابط راهبردی ایران و روسیه: سلطه ستیزی ایرانی و عمل گرایی روسی»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره 8، بهار و تابستان 1390.
تیشه یار، ماندانا، «بررسی سیاست های ناتو در منطقه اوراسیا بر اساس نظریه برساخته گرایی»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره 4، تابستان و پاییز 1389.
خوش اندام، بهزاد، «تحولات جدید ناتو و آینده تعاملات سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامه سازمان های بین المللی، سال اول، 1386.
زیباکلام، ستوده، «روند تدوین مفهوم استراتژیک نوین ناتو»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم، پاییز 1389.
سوری، امیر محمد، «نشست لیسبون: آغاز همکاری های دوجانبه روسیه و ناتو»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 72، زمستان 1389.
سفارت جمهوری اسلامی ایران-بروکسل، «تعاملات پویای امنیتی و تضمین امنیت ناتو تا سال 2020»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم، پاییز 1389.
سنایی، مهدی، روابط روسیه و آمریکا در دوره اوباما، 14 مرداد 1389، در:
www.iras.ir
فرازی، علی اکبر، «ناتو، چالش های پیش رو و امنیت جمهوری اسلامی ایران»، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مجموعه مقالات همایش بین المللی رویکرد فرامنطقه ای ناتو، بهار 1390.
کرمی، جهانگیر، «ایران و روسیه؛ متحد شرقی یا تهدید جنوبی؟»، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، شماره 3، پاییز 1389.
میرزاخانی، اکرم، «ناتو و آینده روابط با کشورهای اسلامی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم، پاییز 1389.
نوری، علیرضا، «نشایگان تغییر در رویکرد روسیه در قبال ایران»، 4 مهر 1388، در: www.iraneurasia.ir
نوری، علیرضا، «سمت گیری روسیه با قطب نمای آمریکایی؛ پیامدها بر روابط مسکو-تهران»، 7 تیر 1389، در: www.risiran.com
یاری، سعید، « روسیه، ناتو و جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم، پاییز 1389.
یزدانی مقدم، محمد علی، «نگاهی به مواضع جدید روسیه در قبال ایران:؛ همگرایی با آمریکا و اروپا»، 7 تیر 1389، در: www.iraneurasia.com
Sean, Kay, NATO and the Future of European Security, (New York: Roman and Little Field Pub).
Friedman, George, “The Middle East and Russia: New Game", February 14, 2006. See: www.Stratfor.com
Dehass, Marcel, "Medvedevs Security Policy: A Provisional Assessment", 2009, see: www.mydomainwebhost.com
Kay, Sean, “Missile Defence and the European Security Dilemma”, Paper presented for presentation, Annual Meeting of the International Studies Association, New York city, February 2009.
Klussmann, Uwe and Others, "NATO's Eastward Expansion: Did the West Break Its Promise to Moscow?", February 2011, See: www.natoinfo.com
Katzman, Kenneth, "the Iran Sanction Act", Congressional Research Service, 2009, See: www.CRS.Gov

Shalicashvili, John, Klaus Nauman and Others, "Towards a Grand Strategy for an Uncertain World: Reneving Transatlantic Partnership", 2008, See: www.csis.org
Space War, "Russian Condemns Demagoguery After Ahmadinejad Criticism", May 2010, See: www.spacewar.com