ویژگی‌های قاعده مطلوب در حقوق بین‌الملل خصوصی

نویسنده

دانشگاه گیلان

چکیده

قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی نسبت به سایر قواعد حقوق داخلی ریشه‌های دینی یا ملی کمتری دارد و همین مزیت، تکامل طبیعی این رشته حقوق را در بستر تحولات تاریخی تسهیل کرده است. این مقاله به بررسی تحلیلی قواعد حل تعارض و اهداف آن در چهارچوب حقوقی و اقتصادی می‌پردازد و الزامات ناشی از ملاحظات سیاسی و ضرورت‌های برآمده از مجاورت با حقوق بین‌الملل عمومی را مورد توجه قرار می‌دهد تا از اجتماع این نیازهای متفاوت و گاه متعارض، خصوصیات قاعده مطلوب در حقوق بین‌الملل خصوصی آشکار گردد. جزم‌اندیشی و بازگویی قواعد گذشته در این عرصه هیچ‌گونه توجیه دینی و تاریخی ندارد و تضرر اشخاص خصوصی و در نهایت دولت‌ها را فراهم می‌آورد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Features of Appropriate Rule in Private International Law

نویسنده [English]

  • رضا مقصودی

چکیده [English]

The rules of Private International Law have little religious and national roots compared to other rules of the domestic law and this advantage has facilitated natural progress of this branch of law in the context of historical developments. This article analytically examines the rules of conflict resolution and their objectives in the legal and economic framework while considering the political requirements and necessities derived from proximity with Public International Law in order to reveal the features of appropriate rule in International Private Law through assembling the different and yet contradictory needs. Dogmatic thinking and retelling of the past rules in this area do not have any religious and historical justification and caused losses to the private persons and eventually to the states

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appropriate Rule
  • Predictability
  • Legitimate Expectations
  • Governmental Policies