صلـح پایدار مبتنی بر حقـوق بین‌الملل از منظر «هانس کلسن»

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

«هانس «کلسن»» نظریه‌پرداز  و حقوق‌دان پرآوازه و بنیان‌گذار  مکتب وین است که نظریات وی بر روند رو به رشد مباحث حقوق بین‌الملل تأثیر زیادی داشته است. وی به‌عنوان  یک پوزیتیویسم واقع‌گرا با ارائۀ نظریه محض حقوقی و نظریه یگانگی حقوق مباحث بدیعی مطرح کرده که سال‌ها الهام‌بخش سایر حقوق‌دانان بین‌المللی بوده است. یکی از مباحث بدیع مدنظر وی نظریه «صلح مبتنی بر حقوق» است که بخش‌هایی  از آن از صلح پایدار «امانوئل «کانت»» الهام گرفته شده است ولی با ایجاد بدعت‌هایی  این نظریه با سایر اندیشه‌های این اندیشمند اتریشی- امریکایی هم‌خوانی  یافته است. به نظر می­رسد که دیدگاه «کلسن» در زمینه هم‌کاری و هم‌بستگی دولت‌ها  در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مسائل مهمی را در تئوری حقوق بین‌الملل وارد کرده است؛ به‌خصوص  در زمینه محاکمه افراد و سایر تابعان حقوق بین‌الملل (نه تنها دولت‌ها ) در محاکم کیفری بین‌المللی در خصوص ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت. البته تردیدهایی در مورد اهداف سیاسی وتئوریک «کلسن» وجود دارد و محتمل است با الهام از دیدگاه «کانت» در زمینه وحدت اخلاقی بشریت و مفهوم نرماتیو حقوق این نظریه شکل گرفته باشد. با این حال، با نقد و بررسی این نظریات، آینده‌نگری  و پیش‌تازی  «کلسن» در مباحث حقوق بین‌المللی بیش از پیش محرز می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hans KelsenPerpetual Peace through International Law

نویسندگان [English]

 • Shahram Bahman Tajani
 • Neda Mirfalah Nasiri

چکیده [English]

Hans Kelsen, the theorist and founder of the Vienna School who is well-known as “Einstein of Law”, is a notable lawyer who has a distinctive and exceptional character, and his views have been really effective on the process of developing international law debates. As a realist positivist, he has presented the pure theory of law and Monism which have been referred by other international lawyers for many years. One of the novel issues addressed by him is “the theory of international peace through law” and some parts of which have been affected by Immanuel Kant’s “PerpetualPeace”; but has been harmonized by means of some novelties in a specific form, with other theories of this Austrian-American scholar. It Is the author's opinion that Kelsen's internationalism and pacifism brought about anImportant turning-point In the theory of international law and anticipated by 50 years manyof the issues that the international community are today discussing: in particular, individualsas subjects of international law (and not only states) and the use of international criminaltribunals for the punishment of those responsible for war crimes and crimes againsthumanity. The author argues that there is some doubtwhether Kelsen's theoreticaland political goals. Finally,analysis and reviewing these theories clarify his providence and leadership in the international law debates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hans Kelsen
 • The Pure Theory of Law
 • Legal Philosopher
 • International Peace
 • International Monism
 • Positivism
 • Perpetual Peace
 • Basic Norm
 • Pyramid of Law
 • Judicial Cosmopolitanism