مفهوم صلح در نظریه‌های روابط بین‌الملل غربی و مطالعات صلح ایرانی- اسلامی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

         مفهوم صلح در پرتو تحولات نظری در روابط ‌بین‌الملل دچار تحول اساسی شده است. این مفهوم یا سازه اجتماعی، از جریان غیراصلی روابط ‌بین‏الملل هم‌چون جریان انتقادی قابلیت مطالعه در مطالعات ایرانی- اسلامی را دارد. صلح از قدیمی‌ترین آرمان‌های بشری است و از هر ارزش دیگری بیش‌تر در معرض تهدید و مخاطره بوده است. بنابراین، اولین و مهم‌ترین هدف در روابط ‌بین‌الملل حفظ و برقراری صلح است. به‌علاوه، این مفهوم در عناصر نظری بومی دارای جایگاه مهمی است. یکی از رویکردهای بومی می‌تواند خط سیر ایرانی-اسلامی باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی نظری برای بررسی مفهوم صلح بوده است. استدلال این نوشتار نیز، بررسی تحول این مفهوم در نظریه‌های روابط ‌بین‏الملل غربی به سوی مطالعات صلح ایرانی- اسلامی است. لذا، واکاوی تحول مفهومی صلح برساخت اجتماعی، در رویکردهای سازه‌انگاری و جریان انتقادی روابط بین‏الملل، و در نهایت مطالعه ایرانی- اسلامی صلح از اهم مباحث نوشتار حاضر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Peace in Western International Relations Theories and Iranian-Islamic Peace Studies

نویسنده [English]

  • Hamid Salehi
چکیده [English]

The concept of peace has gone through a fundamental change in the light of theoretical developments in international relations. This concept or social construct, from a non-main stream international relations theories such as critical theory, is capable of being studied in the Iranian-Islamic context. Peace is one of the oldest human desires and it has been exposed to threat and danger more than any other values. Thus, the foremost and important objective in international relations is to maintain peace. In addition, this concept has a significant status in the native theoretical elements. The Iranian-Islamic trend could be one of the native perspectives. The basic aim of this research work is to offer a theoretical framework for studying peace. This paper also argues that the examination of the development of this concept in the Western international relations theories is towards the Iranian-Islamic studies. Therefore, the scrutiny of the conceptual evolution of peace on the social construct, in the constructivist perspectives and the stream of critical theory of international relations and ultimately in Iranian-Islamic study are among the important issues of paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace
  • international relations theories
  • Realism
  • constructivism
  • Iranian-Islamic Peace