تاثیر تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی بر ساختار و سیاستهای سیاسی - امنیتی شورای همکاری خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی آزمایش خوبی برای محک‌زدن توازن قدرت درخلیج فارس و خاورمیانه بود و به نظر این تحولات تاثیرات مهمی بر منطقه و بازیگران آن داشته است. شورای همکاری خلیج فارس از این تاثیرات مستثنی نبوده است. وقوع اعتراضات و تداوم آن در سطحی گسترده در بحرین، نشان دهنده وضعیت خاص و متفاوت آن در میان کشورهای عضو شورای همکاری بود. وضعیتی که بررسی آن  ریشه‌ها و ابعاد تحولات اخیر را واضح‌‌تر مشخص می‌نمود. با توجه به اهمیت تحولات بحرین در سطح منطقه، تاثیرتحولات آن کشور بر ساختار و سیاست‌های سیاسی- امنیتی شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن بود عبارت بود از اینکه: تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی بر ساختار و سیاست‌های سیاسی– امنیتی شورای همکاری خلیج فارس چه تاثیری گذاشت؟ و[e1]  در نهایت مقاله مطرح کرد که تحولات بحرین باعث تغییرات ساختاری درشورای همکاری خلیج فارس از جمله بحث افزایش اعضای آن و نیز تغییرسیاست‌های سیاسی-امنیتی آن شورا گردید. [e1]در چکیده فرضیه و روش پژوهش مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

,,