تحلیل سازه‌انگارانه تروریسم سایبری و رویکرد نظام حقوقی به آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

  تروریسم سایبری از مصادیق مدرن تهدیدهای تروریستی است که به سبب استفاده از فناوری‌های نوین و رایانه‌ای در فضای مجازی در آن، توسط بازیگرانی در عرصه بین‌الملل مورداستفاده قرار می‌گیرند و از دانش تکنولوژیکی بالا برخوردار هستند. ازآنجایی‌که معمای امنیت بزرگ‌ترین مسئله بشری بوده و تهدیدهای امنیتی تروریسم نوین سایبری آن‌گونه که سازه‌انگاران معتقدند از رهگذر برساخت‌های امنیتی و هویتی باید نگریسته شود، این پژوهش، امنیت سایبری را مبتنی بر ساختارهای هویتی و امنیتی مورد ارزیابی قرار داده است که به شکل‌گیری نظام‌های حقوقی در عرصه داخلی و بین‌المللی انجامیده؛ درواقع، از این منظر که دولت‌ها بازیگران محوری در عرصه تعاملات بین‌المللی هستند و در کنار دیگر فعالین عرصه بین‌المللی با عنایت به نوع نگاه هویتی خود قواعد حقوقی را تبیین می‌کنند، این نوشته تلاش کرد که با تبیین اجمالى مفهوم عام تروریسم سایبری به‌عنوان یک پدیدۀ مجرمانه، راهـکارها و خلأهای نظام حقوقی برای مقابله با آن را بررسى کند. این پژوهش، از رهگذر مطالعه‌ای بین‌رشته‌ای و مبتنی بر نگاهی سازه انگارانه، پدیده سایبر تروریسم  را بررسی کرد و به این سوال مهم پاسخ داد که چگونه چارچوب‌های ذهنی بازیگران در عرصه بین‌المللی بر ایجاد تهدیدهای سایبری مؤثر خواهد بود و در حل این معمای امنیتی نیز، در فرآیندی اجتماعی، هویت بازیگران و برداشت‌های آن‌ها در پیشگیری و تدوین قوانین در عرصه بین‌المللی، مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...