تغییر هویت دولت در مصر و تحول سیاست خارجی این کشور؛ مطالعه موردی مساله فلسطین و بحران سوریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

   مصر به­عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه تاثیر قابل توجهی بر روند و آینده تحولات منطقه داشته و فهم عوامل موثر بر شکل­گیری و تغییر سیاست خارجی آن دارای اهمیت می­باشد. وقوع تحولات مختلف طی چند سال اخیر در مصر در کنار فشارها و تعاملات بیرونی با مسائل مهمی نظیر تحول در هویت دولت در این کشور همراه شده است. به­طوری که منابع و مولفه­های هویت­بخش دولت مصر، به­عنوان پدیده­ای غیرایستا طی چند سال اخیر در حال تغییر بوده­اند. این موضوع پیامدهایی برای سیاست خارجی این کشور نیز به همراه داشته است؛ زیرا هر گونه تغییر در هویت یک دولت به تعریف منافع و اولویت­های جدیدی برای سیاست خارجی آن منجر می­شود و این مساله زمینه تغییر در رویکردهای سیاست خارجی آن دولت را اجتناب­ناپذیر خواهد کرد. لذا بررسی و تبیین اثرگذاری تغییر هویت دولت مصر بر سیاست خارجی این کشور به­عنوان یک مساله دارای اهمیت، موضوع پژوهش حاضر می­باشد. در این رابطه، این نوشتار به­منظور پاسخ به این پرسش اصلی که علت بروز تغییرات و چرخش در سیاست خارجی مصر نسبت به مسائل منطقه چیست؟ با استفاده از رویکرد نظری سازه­انگاری تلاش دارد با تمرکز بر تغییرات هویتی و مولفه­های هویت بخش دولت مصر به ریشه­یابی تحولات سیاست خارجی آن بپردازد و به­منظور بررسی دقیق­تر مساله، از دو موضوع مساله فلسطین و بحران سوریه و مرور تحول رویکرد مصر نسبت به آنها استفاده خواهد شد. شایان ذکر است در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای جمع­آوری داده­ها استفاده شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

چکیده [English]

...