دیپلماسی انرژی روسیه در منطقه آسیا-پاسیفیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

آسیا-پاسیفیک به دلیل اهمیتی که در معادلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی جهان دارد، بیش از پیش در کانون توجه قدرت‌های جهانی قرار گرفته است. از این رو، فدراسیون روسیه تلاش می‌کند تا با استفاده از منابع مختلف قدرت از جمله اهرم انرژی، سطح نفوذ و تأثیرگذاری خود را در این منطقه توسعه داده و خود را هرچه بیشتر به مثابه یک ابرقدرت جهانی مطرح سازد. نیاز روزافزون کشورهای این منطقه به انرژی سبب شده تا روسیه که هم از ذخایر هنگفت و هم از قرابت جغرافیایی  بهره‌مند است، بتواند یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای تأمین انرژی این منطقه باشد. بر این اساس، مقاله حاضر با این پرسش که دیپلماسی انرژی روسیه چه نقشی در سیاست خارجی این کشور  در منطقه آسیا-پاسیفیک دارد، به بررسی اهداف و زمینه‌های دیپلماسی انرژی مسکو در آسیا-پاسیفیک می‌پردازد. فرضیه مقاله این است که روسیه، انرژی را بستری برای گسترش همگرایی با این منطقه به سایر حوزه‌ها و همچنین توسعه اقتصادی شرق دور خویش  دانسته و با استفاده از دیپلماسی انرژی تلاش می‌کند تا در مقابل غرب، موازنه ایجاد کند. چالش‌های امنیتی روسیه در منطقه شرقی خویش یکی از جدی‌ترین انگیزه‌های مسکو برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی این منطقه است که با استفاده از اهرم انرژی امکان‌پذیر است. یافته‌ها نشان می‌دهد تلاش مسکو اگرچه با موفقیت‌هایی همراه بوده، اما به دلیل چالش سیاسی با ایالات متحده و واگرایی در برخی از معادله‌های امنیتی با چین، هنوز تا رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله قابل توجهی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

....

چکیده [English]

....

...