نقش مجتمع‌‏های نظامی- صنعتی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‏الملل دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارشد روابط بین ‏الملل از دانشگاه خوارزمی

چکیده

مجتمع­های نظامی-صنعتی با نفوذ در ساختار سیاسی آمریکا، اهداف و منافع اقتصادی خود را به عنوان اهداف و منافع این کشور و هم‏پیمانانش جلوه داده و با بهره‏گیری از مکانیزم‏های مختلف، نقش برجسته‏ای را در شکل‏دهی و پیشبرد سیاست خارجی ایالات متحده در دوران جنگ سرد و پس از آن ایفا کرده‏اند. در این مقاله با طرح این سؤال که مجتمع‌های نظامی-صنعتی چه نقشی در سیاست خارجی آمریکا داشته­اند، این فرضیه را به آزمون می‌گذاریم که نفوذ مجتمع‌های نظامی-صنعتی در نهادهای مرتبط با سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا باعث هدایت سیاست خارجی این کشور به سمت مداخله‌گرایی و جنگ شده است. اطلاعات و داده‏های تحقیق متکی به منابع کتابخانه­ای و اسنادی است و نویسندگان می‏کوشند با استناد به شواهد و مصادیق مهم تاریخی به تحلیل و تبیین مکانیزم‏ها و نقش مجتمع‌های نظامی- صنعتی در سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Military-Industrial Complexes in US Foreign Policy

نویسندگان [English]

  • Mohamadvali Modarres 1
  • Reza Khalili 2
  • Habib Atanegad 3

1 Assistant Professor, Department of International Relations, Kharazmi University

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Kharazmi University

3 Master of International Relations from Kharazmi University

چکیده [English]

Influencing military-industrial complexes in the American political structure, it presents its economic goals and interests as the goals and interests of this country and its allies and, using various mechanisms, plays a prominent role in shaping it. And they have played a role in advancing US foreign policy during and after the Cold War. In this article, by examining the role of military-industrial complexes in US foreign policy, we test the hypothesis that the influence of military-industrial complexes on US foreign policy-related institutions leads to foreign policy interventionism. And it's been a war. Research information and data rely on library and documentary sources, and the authors attempt to analyze and explain the mechanisms and role of military-industrial complexes in US foreign policy after World War II, using important historical evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy
  • military-industrial complexes
  • interventionism
  • militarism
  • United States
آمبروز، استفن. (1393). روند سلطه‏گری: تاریخ سیاست خارجی آمریکا(1983-1938). ترجمه احمد تابنده. تهران: چاپخش.
ازغندی، علیرضا و جلیل روشندل. (1390). مسائل نظامی و استراتژیک معاصر. تهران: نشر سمت.
احمدی‌لفورکی، بهزاد. (1389). لابی و لابی‌گری در آمریکا. تهران: نشر ابرار معاصر تهران.
ازغندی، علیرضا. (1364). مجتمع‌های نظامی- صنعتی. تهران: نشر امیرکبیر.
....................... . (1366). «جامعه‌شناسی نظامی- ارتش»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده شهید بهشتی، (3).
.................... . (1382). جنگ و صلح: بررسی مسائل نظامی و استراتژیک معاصر. تهران: نشر سمت.
اسفندیاری، مهدی. (1391). نقش شرکت‌های خصوصی نظامی در راهبرد امنیتی ایالات متحده در عراق (2003-2011). تهران: نشر دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه.
اسکلار، هالی. (1370). سه‌جانبه‏گرایی، کمیسیون سه‌جانبه و برنامه‌ریزی نخبگان برای اداره جهان. ترجمه احمد دوست‏محمدی. تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پرلاف، جیمز. (1371). سایه‌های قدرت؛ شورای روابط خارجی و افول آمریکا. ترجمه کریم میرزایی. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
جانسون، چالمز. (1384). مصائب امپراتوری (امپریالیسم نظامی آمریکا در قرن 21. ترجمه عباس کاردان و دیگران، تهران: نشر موسسه ابرار معاصر.
...................... . (1391). برچیدن امپراتوری، آخرین امید آمریکا. ترجمه خسرو کلانتری، تهران: انتشارات مهر ویستا.
.................... . (1391).آمریکا از درون. ترجمه محمد پرگار. اصفهان: بهتا پژوهش.
جان، پیتر. (1378). معماری نظامی آمریکا. ترجمه محمدحسین نجد. تهران: نشر دانشگاه امام حسین (ع).
حسین‏زاده، اسماعیل. (1389). اقتصاد سیاسی نظامی‏گری آمریکا. ترجمه پرویز امیدوار. تهران: نشر نی.
رفعتی، محمدحسین. (1386). «ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا قبل از حمله به عراق (گزارش منتخب اطلاعات سنای آمریکا)»، علوم اجتماعی: آیین، (9). صص 92-85.
سالینجر، اریک لوران. (1370). جنگ خلیج‌فارس در اسناد محرمانه. ترجمه هوشنگ لاهوتى. تهران: پاژنگ.
سلیمی‏نیا، صادق. (1392). «روابط نظامی و تسلیحاتی شمال و جنوب: بررسی موردی مجتمع‌های نظامی –صنعتی ایالات متحده آمریکا»، پژوهشنامه روابط بین‌الملل، (24).
مکی، سامی. (1383). شرکت‏های نظامی خصوصی در آشوب عراق، ترجمه بهروز عاطفی. ماهنامه لوموند دیپلماتیک. بازیابی شده از: http://www.bashgah.net/fa/content/show/7379، (دسترسی 1395، 25 تیر).
عظیم‏زاده، جعفر. (1390). نفوذ مجتمع‌های نظامی- صنعتی و حمله آمریکا به عراق در 2003. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کگلی، چارلز دبلیو و اوجین آر. ویتکف. (1382). سیاست خارجی آمریکا، الگو و روندها. ترجمه اصغر دستمالچی. تهران، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی.
متقی، ابراهیم. (1376). تحول در سیاست خارجی آمریکا: مداخله‌گرایی و گسترش. تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
محمدی، داود. (1375). «آمریکا، توانمندی نظامی به بهای ناتوانی اقتصادی»، روزنامه اطلاعات، 23/12/1375.
یزدان‏پناه، محمد. (1392). اقتصاد تسلیحات و امور نظامی. فیلوجامعه‏شناسی. بازیابی شده در: http://www.philosociology.ir/daily-articles/2868-1392-09-21-15-17-25.html، (دسترسی 1395، 8 خرداد).
منابع انگلیسی
Congress. (1936). Congress Report of the Special Committee on Investigation of the Munitions Industry. Senate, 74th Congress, 2nd sess. Available at: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/nye.htm, (accessed on 2016, Apr 15).
Cypher, J. (1991). Military Spending after the Cold War. Journal of Economic Issues, 25 (2), pp. 607-615.
Dallek, R and  T. G. Patterson. (1979). Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy: 1932-1945. Boston College International and Comparative Law Review, 3 (1), pp. 276-280.
Graebner, N. A. (1962). Cold War Diplomacy: 1945- 1960. Princeton: New Jersey.
Hartung, W. (2011). The Military-Industrial Complex Revisited: Thinking Patterns of Military Contracting in the Post 9/11 Period. Available at:  http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=classrace corporatepower, (accessed on 2016, Jan 23).
………….. and M. Ciarrocca. (2003). The Military-Industrial-Think Tank Complex: Corporate Think Tanks and the Doctrine of Aggressive Militarism. Available at: http://www.thirdworldtraveler.com/Think_ Tanks/Military_ThinkTanks.html, (accessed on 2016, Dec 15).
………….. . (1998). Military-Industrial Complex Revisited.Available at: http//www.fpif.org/papers/micr/mission.html, (accessed on 2016, Feb 11).
Vander Meulen. J. (1996). West Coast Aircraft Labor and an American Military-Industrial Complex, 1935-1941. Washington: University of Washington.
Johnson, Ch. (2004). The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic. New York: Metropolitan Book.
Kidwell, D. (2005). Public War, Private Fight? The United States and Private Military Companies. Available at: http://www.lulu.com/shop/deborah-c-kidwell/public-war-private-fight-the-united-states-and-private-military-companies/paperback/product-15166515.html, (accessed on 2016, Jun 14).
Lawyer, J. F. (2005). Military Effectiveness and Economic Efficiency in Peacekeeping: Public versus Private. Oxford Development Studies, 33 (1).
Lukacs, J. (1962). A History of Cold War. Garden City: New York.
Mills, Ch. W. (1954). The Power Elite. New York: William Morrow.
Nitze, P. (1994). Forging the Strategy of Containment. Washington DC: National Defense University.
Opensecrets. (2016). Dark Money. Available at: http://www.opensecrets.org/dark-money/, (accessed on 2016, Mar 18).
Robinson, J. P. (1984). Chemical and Biological Warfare. Available at: http://vc.bridgew. edu/yearbooks/81/, (accessed on 2016, Feb 16).
Schreier, F and M Caparini. (2005). Privatizing Security Law, Practice and Governance Private Military and Security. Available at: http://www.researchgate.net/publication/266317378_Privatising_Security_Law_Practice_ and_Governance_of_Private_Military_and_Security_Companies, (accessed on 2016, Jan 23).
Sniegoski, S. J. (2005). The War on Iraq: Conceived in Israel. Available at: http://vho.org/tr/2003/3/Sniegoski285-298.html, (accessed on 2016, Mar 20).
Turse, N. (2004). Tomgram: Nick Turse arm-wrestles the Military-Academicm. Available at:  Cohttp://www.tomdispatch.com/post/1385/nick_turse_arm_wrestles_the_military_academic_complex, (accessed on 2016, Feb 16).