ارزیابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روابط بین الملل، اصفهان، ایران

2 گروه روابط بین الملل، دانشجوی دکترای روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

منطقه خاورمیانه طی چند سال اخیر و به طور مشخص، پس از واقعه‌ یازده سپتامبر سال 2001 با چالش‌ها و ناامنی‌های گسترده‌ای مواجه شده که آثار آن را به طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌توان در ابعاد مختلف سیاسی-اقتصادی و حتی فرهنگی-مذهبی مشاهده نمود. زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ در منطقه که با بهره‌گیری از جمود فکری برخی از فرقه‌های سیاسی و مذهبی اسلامگرا همراه شده، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که افزون بر تشدید منازعات سیاسی، منازعات مذهبی را نیز تقویت کرده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که ظهور جریان های نوسلفیه چه تاثیری بر جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران داشته است؟  یافته های پژوهش نشان می دهد که باظهور موج جدید جریانات تکفیری- سلفی متعاقبِ بیداری اسلامی در خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران از فرصت‌های جدیدی در عرصه‌های مختلف ژئوپلتیکی و ایدئولوژیکی برخوردار شده که از آن جمله می‌توان به بدل شدن ایران به قدرت مسلط منطقه‌ای، نقش پیشتاز آن در مبارزه با تروریسم تکفیری داعش و سایر گروه‌های مشابه، تحول ژئوپلتیک شیعه و کانونی شدن نقش ژئوپلتیک ایران اشاره کرد. روش جمع آوری اطلاعات پژوهش حاضر کتابخانه‌ای و اسنادی و همچنین یافته‌های تحقیق به شیوه‌ای توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Measurement of the Effect of the e Nuslfali Currents on the Regional Position of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Godarzi 1
  • Hossain Nasirzadeh 2

1 Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad Univercity, Khorasgan Branch, IsfahanT Iran

2 Department of International Relations, Islamic Azad Univercity, Khorasgan Branch, IsfahanT Iran

چکیده [English]

The Middle East has faced numerous challenges and insecurities over the past few years, after the September 9, 2001 events, which can be seen directly or indirectly in various political, economic and even cultural-religious aspects. The excessive power of the great powers in the region, Which has been faced by the solidity some of theIslamic and religious communion, is one of the most important issues that has strengthened religious conflicts and intensification of political conflicts. The present research seeks to answer the question of how the emergence of the Nuslfali currents has had an impact on the regional status of the Islamic Republic of Iran. With the emergence of a new wave of Takfiri-Salafist movements following the Islamic awakening in the Middle East, the Islamic Republic of Iran possessed new opportunities in various geopolitical and ideological fields, including Iran's emerging regional dominant power, its leading role in fighting the Takfiris terrorism of ISIL And other similar groups, Shiite geopolitical evolution and focussing on the geopolitical role of Iran. The method of collecting information from this library and documentary, as well as research findings in a descriptive-analytical manner, has been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Salafi
  • Nuslfali
  • Takfiri groups
  • Middle East
  • Iran

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1396