بحران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بحران سوریه از آغاز تاکنون، یکی از مهم ترین رویدادهایی است که جهت گیری های منطقه ای و بین المللی ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است. این بحران برای ترکیه به نوعی بازی با حاصل جمع جبری صفر بوده که طی آن هر گونه تحولات بنیادین در ساختار سیاسی و  امنیتی این کشور، امنیت و منافع ترکیه را متاثر خواهد کرد. سوریه دروازه ورود ترکیه به جهان عرب و اتصال استراتژیک ترکیه به خاورمیانه است. این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت بحران سوریه بر محیط امنیتی منطقه، تاثیرگذاری تحولات سوریه بر امنیت و منافع ملی ترکیه را مورد بحث قرار داده است. بر اساس یافته­های پژوهش بحران سوریه نه تنها با قدرت­یابی کردها و گروه­های اسلامی افراطی نظیر داعش در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه و تهدید امنیت ملی این کشور همراه بوده است بلکه با ایجاد تنش در روابط آنکارا با دمشق و متحدان غربی اش، تهدیدات اقتصادی و سیاسی را نیز متوجه  ترکیه نموده است.
    مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب مکتب کپنهاگ پیدایش داعش و منطقه خودمختار کرد در شمال سوریه و تهدیدات امنیتی ناشی از ظهور آن دو بر امنیت ملی ترکیه را بررسی نموده است. همچنین به مسئله روابط متشنج دو بازیگر عمده منطقه‌ای یعنی ترکیه و آمریکا نیز پرداخته است.
The Syrian crisis from the beginning is one of the most important events that has affected the regional and international orientation of Turkey. The crisis for Turkey was a kind of zero-sum game, in which any fundamental change in the political and security structure of the country would affect the security and interests of Turkey. Syria is the gateway to Turkey's entry into the Arab world and Turkey's strategic connection to the Middle East. Considering the importance of the Syrian crisis over the security environment in the region, this study has discussed the impact of Syrian developments on the security and national interests of Turkey.According to research findings, the crisis in Syria has not only been accompanied by the power of Kurds and Islamic extremist groups such as ISIS along Turkey's southern borders and threatened with national security, but also by tensions in Ankara's relations with Damascus and its western allies Has also addressed Turkey's economic and political threats.
The present paper is descriptive-analytic in the framework of the Copenhagen school, the rise of ISIL and the Kurdish Autonomous Region in northern Syria, and the security threats posed by their emergence on the national security of Turkey. He also addressed the tense relationship between the two major regional actors, Turkey and the United States.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of the Syrian crisis on the national and regional interests of Turkey

نویسندگان [English]

  • niknam babri
  • shahrooz ebrahimi
  • سعید وثوقی

Department of Political Science and International Relations, University of Isfahan, Isfahan, iran

چکیده [English]

The Syrian crisis from the beginning is one of the most important events that has affected the regional and international orientation of Turkey. The crisis for Turkey was a kind of zero-sum game, in which any fundamental change in the political and security structure of the country would affect the security and interests of Turkey. Syria is the gateway to Turkey's entry into the Arab world and Turkey's strategic connection to the Middle East. Considering the importance of the Syrian crisis over the security environment in the region, this study has discussed the impact of Syrian developments on the security and national interests of Turkey.According to research findings, the crisis in Syria has not only been accompanied by the power of Kurds and Islamic extremist groups such as ISIS along Turkey's southern borders and threatened with national security, but also by tensions in Ankara's relations with Damascus and its western allies Has also addressed Turkey's economic and political threats.
The present paper is descriptive-analytic in the framework of the Copenhagen school, the rise of ISIL and the Kurdish Autonomous Region in northern Syria, and the security threats posed by their emergence on the national security of Turkey. He also addressed the tense relationship between the two major regional actors, Turkey and the United States.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIL
  • Kurds
  • Turkey
  • Assad government

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396