بررسی مفهوم امنیت در سیره معصومین (ع):‏ مطالعه موردی تحلیل محتوای کتاب اصول کافی ‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته علوم سیاسی، گرایش اندیشه سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه ‏طباطبائی ‏

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

موضوع پژوهش حاضر، بررسی مفهوم امنیت در سیره معصومین (ع) است. از آن جایی که از مهمترین منابع شیعی در شناخت سیره معصومین (ع)، کتب روایی است و کتاب اصول کافی نیز یکی از مهمترین این منابع است، بنابراین کتاب مذکور به صورت مطالعه موردی، مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. سوال تحقیق به صورت ذیل مطرح شده است: چارچوب مفهومی امنیت درمنابع روایی شیعی(به طور موردی، کتاب اصول کافی) چگونه ترسیم شده است؟ این سوال در قالب دو سوال فرعی ذیل دنبال شده است: 1. تعریف مفهومی امنیت درمنابع روایی شیعی (به طور موردی، کتاب اصول کافی)چیست؟؛ و 2. سطوح، ابعاد و انواع امنیت در نگاه معصومین چگونه ترسیم شده است؟روش تحقیق به کار گرفته شده تحلیل محتوا است. نتایج تحقیق نشان می دهد: «مفهوم امنیت در اسلام حوزه وسیعی را در بر می گیرد که شامل سطوح مادی و معنوی؛ فردی و اجتماعی؛ و ابعاد فردی و اجتماعی؛ و داخلی و خارجی می شود و هر کدام از این سطوح و ابعاد با همدیگر در ارتباط متقابل هستند.».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Mostafa Esmaili 1
  • Gholamreza Khajesarvi 2

چکیده [English]

 
The subject of the present research is to examine the concept of security in the family of infallibles (AS). Since the most important sources of Shiite knowledge of the family of the infallibles are narrative books, and the book of sufficient principles is one of the most important sources, so the book is a case study of content analysis. The research question has been presented as follows: The conceptual framework of security in Shi'a narrative resources (in some cases, a sufficient book of principles) has been outlined? This question has been followed by two subquestions: 1. What is the conceptual definition of security in Shi'ibased narrative resources (in some cases, the Sufficient Principles Book); and 2. What are the levels, dimensions, and types of security in the eyes of the innocent? The research methodology used is content analysis. The results of the research show that "the concept of security in Islam includes a wide area that includes material and spiritual, individual and social levels, and individual and social dimensions, and internal and external dimensions, and each of these levels and dimensions with They are interconnected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • The Innocent Sire
  • Security Dimensions in Islam
  • Content analysis.‎