گذار در ساختار اقتصاد جهانی؛ رفتار اقتصادی قدرت‌‌های بزرگ در دورۀ گذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

چکیده

اقتصاد همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین مبانی تعامل میان بازیگران جهانی مطرح بوده است. تاکید بر نقش محوری اقتصاد در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ موجب شده است تا در شرایط مختلف، هندسه ساختاری قدرت و به دنبال آن جایگاه ساختاری کشورها دچار تغییر و تحول شود. این جابجایی‌ها منجر به ایجاد تغییرات جدی در میزان تاثیر و نفوذ بازیگران، و تلاش فراگیر از سوی قدرت‌های نوظهور برای بازتعریف هنجارها، قواعد و ترتیبات نهادی متداول گردیده است. دوران گذار، مقطعی سیال برای فضای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود که الگوهای رفتاری منحصر بفردی را برای اصلی‌ترین بازیگران ساختار جهانی به همراه خواهد داشت. براین اساس، پرسش کلیدی مقاله آن است که در دوران گذار، مجموعه کنش‌ها و واکنش‌های قدرت‌های جهانی نسبت به تحولات ساختار اقتصادی جهان از چه مولفه‌هایی برخوردار خو.اهد بود؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که موج فراگیر انتقال جریانات سرمایه‌ای و تجاری از حوزه اقتصادهای غرب‌محور (به رهبری ایالات متحده) به سایر جهات (چین، برزیل، هند، روسیه و ...) در حال پراکنش می‌باشد که موجب شده تا بتوان دو نوع الگوی رفتاری را مشاهده کرد. از یک سو برای ممانعت از آسیب‌پذیری و نیز ترمیم نقایص ساختار فعلی، اقدامات قابل توجهی از سوی ایالات متحده در حال پیگیری است. و از سوی دیگر، واکنش‌ها و رغبت بازیگران نوظهور برای بنای نظم نوین اقتصادی زمینه اصطکاک حداکثری را در ساختار نظام بین‌الملل فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Transition in the Global Economic Structure; Economic Behavior of ‎ Great Powers during the Transition Period

نویسنده [English]

  • Mehdi Hedayati Shahidani

Assistant Professorr in Political Science, University of Guilan

چکیده [English]

 
The economy has always been one of the main foundations of interaction among global actors. The emphasis on the pivotal role of the economy in foreign policy of the great powers has led to change the structural geometry of power and, consequently, the structural position of countries, in different conditions. These displacements have led to significant changes in the level of influence of actors, and an inclusive effort by emerging powers to redefine conventional norms, rules and institutional arrangements. The transition period is a fluid period for the global economy, which will have unique patterns of behavior for the main actors in the global structure. Accordingly, the key question of the article is that during the transition period, what were the components of the set of actions and reactions of the world powers to the changes in the economic structure of the world? The research findings indicate that the waves of the flow of capital and business flows from the West-oriented economies (led by the United States) to other directions (China, Brazil, India, Russia, etc.) are spreading. As a result, two types of behavior can be observed. On the one hand, significant measures are being taken by the United States to prevent the vulnerability and to repair the defects of the current structure. On the other hand, the reactions and willingness of emerging actors to build the new economic order have provided the maximum friction in the structure of the international system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Transition Period
  • the Global Economy
  • Emerging Powers
  • the United States
  • the New Economic ‎Order