نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا ‏ ‏(با تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ‏

2 دانشیار گروه روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

3 استاد روابط بین الملل دانشکدة روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

4 دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

این مقاله در چارچوب واقع‌گرائی نئوکلاسیک با تمرکز بر متغیر­های مداخله‌گر داخلی بویژه نقش گروه‌های ذینفع قومی طرفدار اسرائیل و با بهره‌گیری از روش همبستگی به نقش این گروه لابی در سیاست خارجی آمریکا پرداخته است. لابی­ اسرائیل در آمریکا متشکل از شبکه‌ای از سازمان‌های یهودی از جمله آیپک و جی‌استریت می‌باشد که به ترتیب موثرترین و فراگیرترین گروه‌های لابی در این کشور و بعنوان یک نیروی برجسته و موفق در تاثیرگذاری بر سیاست‌های آمریکا در ارتباط با اسرائیل، خاورمیانه و ایران محسوب می‌شود. مکانیزم عمل آیپک و جی‌استریت، بواسطه طبیعت سیستم سیاسی آمریکا و نقش بارزی که به کنگره در سیاست‌گذاری آمریکا می‌دهد، بویژه از طریق لابی با کنگره اجرایی می‌شود. تمرکز اصلی آیپک به‌طور گسترده‌تر هم‌راستا نمودن سیاست آمریکا با سیاست گروه‌های راست تندرو در اسرائیل می‌باشد، تا جائی‌که در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران تلاش نموده است آن را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی نشان دهد و از اعمال فشار بر ایران بواسطه تحریم به بهانه هسته‌ای و نیز به بن‌بست کشاندن مذاکرات ایران و 1+5 حمایت نماید. در حالی‌که جی‌استریت با شعار به اصطلاح حمایت از اسرائیل حمایت از صلح و با هدف اصلی ایجاد هویتی مستقل در برابر آیپک با جذب گروه‌های خارج از آیپک و یا مخالف سیاست‌های رادیکالی و دست‌راستی آن مانند گروه‌های لیبرال و معتدل، با اتخاذ رویکرد متفاوت تلاش نموده است که چهره دیگری از جامعه یهودیان آمریکایی نشان دهد و بعنوان وزنه تعادل در برابر آیپک عمل نماید. نمونه بارز این تغییر رویکرد، حمایت جی‌استریت از اوباما در مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 بوده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Israel's lobby in US foreign policy: Iran's nuclear talks and 1 + 5

نویسندگان [English]

  • Sanaz Tabeafshar 1
  • Kayhan Barzegar 2
  • Seyyed Mohammad Kazem Sajjadpour 3
  • seyed abbas araghchi 4

1 PhD student in International Relations, Islamic Azad University, Science and Research Branch

2 Associate Professor, Department of International Relations, Islamic Azad University, Science and Research Branch

3 Professor of International Relations, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs

4 Associate Professor of International Relations Faculty of International Relations Ministry of Foreign Affairs

چکیده [English]

In the context of neoclassical realism, this article focuses on the intrinsic interference variables, particularly the role of pro-Israel ethnic groups, and uses the solidarity approach to lobby for US foreign policy. The Israeli lobby in the United States consists of a network of Jewish organizations, including AIPAC and GI Street, which are the most effective and inclusive lobby groups in the country, respectively, as a prominent and successful force in influencing US policies regarding Israel, the Middle East and Iran. The mechanism of AIPAC and JS Street is enforced by the lobbying with Congress, given the nature of the American political system and the prominent role it gives Congress in American policymaking. The main focus of AIPAC is to broadly align US policy with that of hardline right-wing Israel in Israel, so far as it has sought to present it as a threat to international peace and security and to pressure Iran through a boycott of the nuclear pretext. And to support the stalemate in the Iran-5 + 1 negotiations. While JSR has tried to adopt a different approach with the so-called Israeli support for peace support and with the main aim of creating an independent identity against AIPAC by attracting groups outside AIPAC or opposing radical and right-wing policies such as liberal and moderate groups. To show another face of American Jewish society and act as a counterweight to AIPAC. A striking example of this change of approach was Obama's support for Iran in the Iran-5 + 1 nuclear talks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neoclassical Realism
  • US Foreign Policy
  • AIPAC
  • GeoStrat
  • Iran's nuclear talks and 5+1
Alman, Ashley. (2014), Now Even AIPAC Says It's Not The Right Time To Advance Iran Sanctions Bill.at https://www.huffingtonpost.com/2014/02/06/aipac-iran-sanctions_n_4741748.html, (accessed on 2017, Mar, 10).
Bendery, Jennifer. (2013), Here Are The 15 Democratic Senators Bucking The White House And Threatening War With Iran. At https://www.huffingtonpost.com/2014/02/06/aipac-iran-sanctions_n_4741748.html, (accessed on 2017, Feb, 20).
Dershowitz, Alan M. (2015), Guess who’s Not Speaking at the J Street Conference? Gatestone Institute, Mar. 20, at https://www.gatestoneinstitute.org/5424/j-street-dershowitz, (accessed on 2017, Feb, 20).
Duhovny, Emily. (2011), J Street’s Role as a Broker: Is J Street Expanding the Reach of the Organized American Jewish Community? at http://hdl.handle.net/2027.42/85262, (accessed on 2017, Sep, 2).
Gerstein, Josh. (2013), AIPAC Urges New Iran Sanctions. at https://www.politico.com/story/2009/05/aipac-launches-push-for-iran-sanctions-022086, (accessed on 2017, Oct, 21).
Gerstein, Josh. (2013), Insults Fly in U.S.-Israel Showdown. At https://www.politico.com/story/2013/11/united-state-israel-foreign-relations-iran-nuclear-program-100107_Page2.html, (accessed on 2017, Oct, 21).
Hudson, John. (2013), Iran Nuclear Deal Halts Congress's March to Sanctions. at https://foreignpolicy.com/2013/11/25/iran-nuclear-deal-halts-congresss-march-to-sanctions/, (accessed on 2017, Oct, 2).
István, Balogh. (2013). the Theory of “Strategic Blowback” US Strategy towards Iran. Ph.D thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013046.
Judis, John B. (2014), How AIPAC is severing its historical roots - and weakening its influence.at https://foreignpolicy.com/2014/02/27/zionist-movement/, (accessed on 2017, Dec, 2).
Kampeas, Ron. (2009), Iran Policy Reveals Split between U.S. Jewish and Israeli Left. Jewish Telegraphic Agency. Sept. 7. at http://www.jta.org/2009/09/07/news-opinion/politics/iran-policy-revealssplit-between-u-s-jewish-and-israeli-left, (accessed on 2017, Dec, 22).
Klein, Morton A. Barney and Mandle. (2018), Special Report Including Executive Summary by The Zionist Organization of America. ZOA REPORT 2018. At https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb3svryYjeAhVCiCwKHX, (accessed on 2016, Dec, 12).
Kornbluh, Jacob. (2016), J Street cautions Schumer on Iran deal.  Jewish Insider,  at http://jewishinsider.com/9495/j-street-cautions-schumer-on-iran-deal/, (accessed on 2017, Feb, 18).   
Kredo, Adam. (2013), J Street Has History of Lobbying for Pro-Iran Initiative: Pro-Israel Insiders Criticize the Organization for Its Failure to Support Jewish State. Sept. 28, at http:// freebeacon.com/national-security/j-street-has-history-of-lobbying-for-pro-iran-initiative/, (accessed on 2017, Dec, 11).
Lake, Eli. (2014), How AIPAC Botched Its Biggest Fight in Years. The Daily Beast.at https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi178, (accessed on 2017, Dec, 1).
Landler, Mark. (2014), Potent Pro-Israel Group Finds Its Momentum Blunted. The New York Times.at https://www.nytimes.com/2014/02/04/world/middleeast/potent-pro-israel-group-finds-its-momentum-blunted.html, (accessed on 2017, Dec, 15).
Lewis, Neil and Mark Landler, (2009). Moderate in America’s Jewish Lobby Causes a Stir. The New York Times 30 Oct.at https://www.nytimes.com/2009/10/31/us/politics/31alliance.html, (accessed on 2017, Dec, 11).
Mearsheimer, John & Stephen Walt. (2009). the Israel Lobby and US Foreign Policy. NY: Farrar Strauss and Giroux.
McConnell, Scott. (2014), Victory Over AIPAC, What It Means, What It Doesn’t. at https://www.theamericanconservative.com/2014/02/12/victory-over-aipac-what-it-means-what-it-doesnt/, (accessed on 2017, Jan, 21).
Milner, Helen V. (1998). Rationalizing Politics: The Emerging Synthesis of International, American, and Comparative Politics. International Organization, 52(4), pp. 759-786.
Newhouse, John. (2009). the Influence of Lobbies on U.S. Foreign Policy. Foreign Affairs, 88 (3), pp. 73-92.
Putnam, Robert. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. International Organization, 42 (3), pp.427-460.
Ripsman, Norrin. (2009). Neoclassical realism and domestic interest groups. Cambridge: Cambridge University Press.
Risse-Kappen, Thomas. (1993). Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in Liberal Democracies. World Politics, 43 (4), pp.479-512.
Rosenberg, MJ. (2009), Why is the pro-Israel right so afraid of J Street? At https://www.politico.com/story/2009/10/why-is-the-right-afraid-of-j-street-028571, (accessed on 2017, Jan, 11).
Schattschneider, Elmer E. (1935). Politics, Pressure and the Tariff. New York: Prentice-Hall.
Sokol, Sam. (2015), Foxman: J Street Campaign against Netanyahu ‘Inflammatory and Repugnant. Jerusalem Post, Feb. 12, at http://www.jpost.com/Diaspora/Foxman-J-Street-campaign-againstNetanyahu-inflammatory-and-repugnant-390856, (accessed on 2017, Jan, 21).
Sorcher, Sara & Elahi Izadi. (2014), How a Weaker AIPAC Makes It Easier to Vote Against Iran Sanctions. National Journal, Jan. 23. at https://www.nationaljournal.com/s/63231. (accessed on 2017, Mar, 8).
Tibon, Amir. (2018), U.S. Jews Torn Over Trump's Exit from Iran Nuclear Deal. Haaretz, 9 May 2018.
Traub, James. (2009), the New Israel Lobby. The New York Times Magazine, 9 Sept.at https://www.nytimes.com/2009/09/13/magazine/13JStreet-t.html, (accessed on 2017, Mar, 18).
Weber, Peter. (2014), What Sank the Senate's Iran Sanctions bill? The Week, January 30, at http://theweek.com/articles/451931/what-sank-senates-iran-sanctions-bill, (accessed on 2017, Oct, 18).
Weintraub, Sidney. (2009), Issues in International Political Economy - Looking Inward in an Age of Globalization. Center for International Strategic Studies, April, Number 112, at https://www.csis.org/analysis/issues-international-political-economy-looking-inward-age-globalization, (accessed on 2017, Oct, 8).
Zakaria, Fareed. (1998). From Wealth to Power: The Unusual Origins of America’s World Role. NJ: Princeton University Press.
Zengerle, Patricia. (2013), Ten U.S. Democratic Senators Oppose New Iran Sanctions. Reuters, December 19.at https://jp.reuters.com/article/us-usa-sanctions-iran-democrats/ten-u-s-democratic-senators-oppose-new-iran-sanctions-idUSBRE9BI15X20131219, (accessed on 2017, Sep, 8).
_______. (2013), Congregation Beth Shalom: The Nuclear Weapon Free Iran Act of 2013. (message to AIPAC activists). at https://bethshalomnb.org/TheNuclearWeaponFreeIranAct, (accessed on 2017, Oct, 5).
_______. (2014), J Street’s Setting the Record Straight. Website posting, May 13, at http://jstreet.org/settingthe-record-straight, (accessed on 2017, Nov, 7).
_______. (2015), J Street vs. AIPAC: Main US pro-Israel lobbies disagree on Iran deal. Jerusalem Post. At https://www.jpost.com/Diaspora/US-Jewish-liberal-group-J-Street-hails-Iran-nuclear-deal-warns-Congress-408927, (accessed on 2017, Nov, 17).
_______. (2013), NGO Monitor’s Nov. 23. Fact sheet on J Street described these statements. at http://www.ngomonitor.org/reports/j_street_factsheet/, (accessed on 2017, Nov, 17).
_______. (2013), TELL YOUR SENATORS YOU OPPOSE THE MENENDEZ-KIRK IRAN SANCTIONS BILL. (S.1881), J Street website, at http://act.jstreet.org/sign/oppose_1881_nsc/, (accessed on 2017, Nov, 5).
_______. (2015), the Iran Primer, The Final Tally: How Congress Voted on Iran. September 17, at http://www.haaretz.com/jewish/news/1.667554, (accessed on 2017, Dec, 13).
_______. (2008), We Won! Palin Not Speaking at Iran Rally. Sept. 19, 2008, at https://jstreet.org/we-won-palin-not-speaking-iran-rally/#.W8ShgBG1_cs, (accessed on 2017, Nov, 15).