امنیتی شدن مذهب و ارتقاء بحران در خاورمیانه:‏ با تأکید بر بحران های عراق و سوریه(2005-2017) ‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

 
«امنیتی شدن هویت مذهبی» یکی از تاثیرگذارترین عناصر در ایجاد یا تشدید بحران هاست که سبب شده خاورمیانه همچنان دست به گریبان مباحث امنیتی باشد و تنش ها و بحران های گوناگونی را تجربه نماید که دومینووار همه کنشگران منطقه ای را به چالش کشانده است. عنصر هویت مذهبی را در دو نماینده ی بارز آن یعنی هویت شیعه با کنشگری جمهوری اسلامی ایران و سنی وهابی با کنشگری عربستان سعودی با امنیتی سازی و دگرسازی هویت های خود در مقابل یکدیگر در وضعیت تخاصم قرار گرفته اند و به هرچه فزاینده تر شدن بحران ها دامن زده اند. در این پژوهش تلاش شده است تا براساس نظریه ی «امنیت هستی شناختی»، به این پرسش: امنیتی شدن مذهب چگونه بر گسترش بحران ها در خاورمیانه تاثیر گذاشته است؟، پاسخ داده شود. برهمین اساس با روش توصیفی-تحلیلی، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که امنیتی شدن مذهب از طریق هویت یابی تخاصم آمیز بازیگران منطقه ای، دو هویت مذهبی رقیب، ایران و عربستان سعودی با امنیتی کردن هویت مذهبی و برجسته کردن مولفه هایی مانند عزت طلبی، شرم، روایت های بیوگرافیک و احیای اعتبار از دست رفته، سبب تشدید بحران در سطح منطقه بخصوص در عراق و سوریه شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Securitization of Religion and its Impact on the Intensification of ‎Crisis in the Middle East with an Emphasis on the Crises in Iraq and ‎Syria (2005-2017)‎

نویسندگان [English]

  • Sajjad Khatibipour 1
  • Mohamadvali Modarres 2
  • Seyed Ali Monavari 3

1 Faculty of Law and Political Sciences,Kharazmi University,Tehran,Iran

3 Faculty of Law and Political Sciences,Kharazmi University,Tehran,Iran