ادراک رهبران و عادی سازی سیاست ویتنام در قبال آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی. گروه روابط بین الملل

چکیده

یکی از مهم­ترین منازعات پایدار روابط بین‌الملل، رابطه تنش آمیز میان آمریکا و ویتنام بوده است. رهبران کمونیست ویتنام که تا چند دهه پیش، محو هرگونه نفوذ امپریالیستی آمریکا را بر روی پرچم­های خود نوشته بودند و الگوی مبارزه علیه آمریکا بشمار می‌رفتند؛ به‌تدریج در اواخر دهة 1980 و اوایل دهة 1990، به سمت عادی‌سازی مناسبات خود با آمریکا و همکاری با نهادها و رژیم­های بین­المللی گام برداشتند. این تغییر جهت­گیری در سیاست خارجی باعث شد تا ویتنام روابط خود را با جامعه بین‌المللی و به ویژه با آمریکا به طور چشمگیری احیا نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که چرا ویتنام سیاست های خود را در قبال آمریکا تغییر داد. برای پاسخ به این پرسش، نگارندگان این فرضیه را مورد راستی آزمایی و تأیید قرار داده­اند که دولت انقلابی ویتنام متأثر از ادراکات رهبران نسل اول انقلاب، با بحران‌های فراگیر اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی مواجه شدند؛ این بحران‌ها زمینه‌ساز به قدرت رسیدن رهبران جدید با جهان‌بینی و ادراکات متفاوت شد که یکی از پیامدهای مهم آن، تحول در سیاست خارجی و عادی‌سازی سیاست‌ها در قبال آمریکا بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The perceptions of leaders and the normalization of Vietnam's policy towards the United ‎States

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Haji-Yousefi 1
  • seyed mehdi Habibi 2

1 Department of Political Science and International Relations, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University

2 Tehran, Shahid Beheshti University, Faculty of Economics and Political Science