مقاله پژوهشی

1. ایالات متحده و برسازی خطر امنیتی ایران در ادراک اروپا

صفحه 7-38

ابراهیم باقری؛ محمد قیصری


2. نظریه جهانشمولی نسبی در روابط بین الملل

صفحه 39-64

محمدرضا دهشیری


3. راهبرد خاورمیانه ای اروپا در قبال آمریکا پس از بهار عربی (2011-2018)

صفحه 65-100

امیر نیاکوئی؛ سعید پیرمحمدی


4. مسئله علیت در نظریه‌های روابط بین‌الملل

صفحه 101-122

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مجید دشتگرد


5. باز تعریف سیاست های امنیتی ژاپن و پیامدهای ملی و بین المللی آن

صفحه 123-158

زینب فرهادی؛ بهاره سازمند؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی


6. نظم‌های منطقه‌ایِ غیراروپایی از منظر مکتب انگلیسی ‏

صفحه 159-186

روح اله طالبی آرانی؛ نورالدین اکبری کریم آبادی


7. سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران ‏(2012-2018)

صفحه 187-218

فرهاد فولادی؛ محمد یوسفی جویباری؛ جعفر جمشیدی راد


8. سیاست خارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه در دوره پس از جنگ سرد

صفحه 219-242

مهدیه حیدری


9. اقتصاد سیاسی نفت و تأثیر آن بر توسعه اجتماعی ایران

صفحه 243-280

حسین شیخ زاده


10. ریسک تقلب در اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

صفحه 281-307

غلامرضا کریمی؛ حسین مهرپور؛ منوچهر توسلی نائینی