مقاله پژوهشی

1. هویت و ساختار سیاسی درآسیای مرکزی با تاکید بر تاجیکستان ‏

صفحه 7-28

فرشته نصراللهی؛ حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی؛ احمد بخشایش اردستانی


2. رسانه های اجتماعی مبتنی بر وب دو و کارگزاری در روابط بین الملل

صفحه 29-68

سید مسعود موسوی شفائی؛ سمیه خداخواه آذر


3. شکل گیری سیاست خارجی در عربستان سعودی: عوامل درونی تاثیرگذار ‏

صفحه 69-106

مجید بزرگمهری؛ مریم نوروزی


4. بررسی استقرار دولت بیطرف در ایران باتوجه به وجود حاکمیت اسلامی، قدرت نظامی و جغرافیای ‏استراتژیک جهانی

صفحه 107-132

امیرحسین زارعی محمودآبادی؛ رضا جلالی؛ علی اکبر امینی


5. سیاست اوراسیایی ترکیه: منافع و دستاوردها

صفحه 133-160

علیرضا کریمیان؛ جهانگیر کرمی


6. ناکامی فرآیند دموکراسی در مصر بعد از انقلاب 2011، از منظر نظریه عجم اوغلو-رابینسون

صفحه 161-186

محمد حسن شیخ‌الاسلامی؛ میثم قهرمانی؛ محسن غریبی


7. بررسی و تحلیل تأثیر برگزیت بر سیاست امنیتی- دفاعی مشترک اروپا

صفحه 187-214

حمید درج؛ محسن دیانت


8. داوری تجاری بین المللی بر مبنای انصاف، میانجیگری دوستانه ‏و حقوق بازرگانی فراملی ‏

صفحه 215-238

محمد کریمی؛ جواد کاشانی؛ محسن محبی؛ داود نصیران نجف‌آبادی


9. تحلیل محتوای کیفی مناظره‌های تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از منظر توسعه سیاسی

صفحه 239-272

علی یعقوبی؛ زهرا خرازی آذر؛ علی دلاور


10. مبانی رادیکالیسم سیاسی در ایران پهلوی؛ 1357-1340

صفحه 273-292

اکبر خواجه