مقاله پژوهشی

1. حکمرانی ملی و بین المللی محیط زیست: رویکردها، تعارض ها و راهکارها

صفحه 1-1

رضا سیمبر؛ آزیتا ملکی


2. از دام توسیدید تا سیستم کنسرت؛ تحلیلی بر اینده روابط امریکا و چین

صفحه 2-2

نوذر شفیعی


3. سیاست‌گذاری منطقه‌ای ایران در حوزه‌ی دیپلماسی انرژی : در چارچوب اقتصاد سیاسی منطقه‌ای (2003-2019)

صفحه 3-3

سید رضا شهنازی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی


4. جایگاه ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس در راهبرد و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 4-4

سروش امیری


5. اسلام و خشونت درجهان اسلام؛ از زمینه های نظری تا اقدامات عملی

صفحه 5-5

علی اکبر علیخانی


6. ارائه مدل شایستگی رایزنان و وابستگان فرهنگی ج.ا.ا با استفاده از مرور نظام‎مند

صفحه 6-6

سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی؛ امیربهرام عرب احمدی؛ حسین چاقمی


7. دادگاه اروپایی حقوق بشر و توسعه حقوق بنیادین کار

صفحه 7-7

سید بهنام مهردل؛ کارن روحانی


8. تاثیرقدرت نرم ایالات‌متحده آمریکا بر افزایش نفوذ این کشور در عراق

صفحه 8-8

علی امیدی؛ اسماء امامی


9. نقش آلمان در آیندۀ همکاری های ایران و اتحادیۀ اروپا

صفحه 9-9

حامد نیک پی؛ حسین رفیع


10. واکاوی گفتمانی انقلاب تونس

صفحه 10-10

عبدالکریم شاه ولی؛ محمد یوسفی جویباری