دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 36، خرداد 1399 

مقاله پژوهشی

«چرخش عاطفی» در روابط بین الملل: مروری بر رابطه عقلانیت و عواطف

صفحه 7-34

سیداحمد فاطمی نژاد


آسیب شناسی «آینده‌پژوهانه» سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درتاجیکستان

صفحه 35-64

صالح سلاورزی زاده؛ سعید وثوقی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


تاثیر روابط اقتصادی – امنیتی هند-آمریکا بر روابط ایران و هند

صفحه 65-100

قاسم رضایی؛ علی آدمی؛ سید جواد امام جمعه زاده


قواعد منع کاربرد سلاح های کشتار دسته جمعی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

صفحه 101-132

محسن سبحان؛ سید محمد موسوی بجنوردی؛ اصغر عربیان


نقش متغیرهای فردی و بین المللی در تحقق اهداف سیاست خارجی دولت روحانی برای توسعه اقتصادی ایران

صفحه 133-166

شهرام فرسائی؛ حاکم قاسمی؛ بهرام نوازنی؛ حمید عزیز محمدلو


پیامدهای سیاسی شکاف های اجتماعی و مساله حکمرانی خوب در ایران پس از دهه 1340

صفحه 167-200

محمد علی محمد زاده؛ علیرضا اسمعیل زاد


آزمون‌پذیری نظریۀ انقلاب جک گلدستون با انقلاب‌های تونس، مصر

صفحه 201-228

محمد جواد هراتی؛ سعیده سلطانی مقدم


چالش های ژئوپولیتیکی دولت اقلیم کردستان عراق

صفحه 229-262

هادی قنبری؛ علیرضا رضائی؛ قاسم ترابی


تبیین قواعد حاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 263-276

غلامرضا رستمی فر؛ صالح یمرلی؛ علی اکبر اسمعیلی


الگوی جذابیت بازارمنطقه آزاد انزلی با رویکرد نومنطقه گرایی به موقعیت ایران در اوراسیا

صفحه 277-318

طیبه فروغی فر؛ سیدمهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان


تبیین الگویی به‌منظور توانمندسازی سرمایه‌های انسانی در صنایع گوچک در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 319-346

..

غلامرضا تندپور؛ رضا سپهوند؛ حجت‌الله وحدتی؛ محمودرضا اسماعیلی