مقاله پژوهشی

1. «چرخش عاطفی» در روابط بین الملل: مروری بر رابطه عقلانیت و عواطف

صفحه 7-34

سیداحمد فاطمی نژاد


2. آسیب شناسی «آینده‌پژوهانه» سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درتاجیکستان

صفحه 35-64

صالح سلاورزی زاده؛ سعید وثوقی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


3. تاثیر روابط اقتصادی – امنیتی هند-آمریکا بر روابط ایران و هند

صفحه 65-100

قاسم رضایی؛ علی آدمی؛ سید جواد امام جمعه زاده


4. قواعد منع کاربرد سلاح های کشتار دسته جمعی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

صفحه 101-132

محسن سبحان؛ سید محمد موسوی بجنوردی؛ اصغر عربیان


5. نقش متغیرهای فردی و بین المللی در تحقق اهداف سیاست خارجی دولت روحانی برای توسعه اقتصادی ایران

صفحه 133-166

شهرام فرسائی؛ حاکم قاسمی؛ بهرام نوازنی؛ حمید عزیز محمدلو


6. پیامدهای سیاسی شکاف های اجتماعی و مساله حکمرانی خوب در ایران پس از دهه 1340

صفحه 167-200

محمد علی محمد زاده؛ علیرضا اسمعیل زاد


7. آزمون‌پذیری نظریۀ انقلاب جک گلدستون با انقلاب‌های تونس، مصر

صفحه 201-228

محمد جواد هراتی؛ سعیده سلطانی مقدم


8. چالش های ژئوپولیتیکی دولت اقلیم کردستان عراق

صفحه 229-262

هادی قنبری؛ علیرضا رضائی؛ قاسم ترابی


9. تبیین قواعد حاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 263-276

غلامرضا رستمی فر؛ صالح یمرلی؛ علی اکبر اسمعیلی


10. الگوی جذابیت بازارمنطقه آزاد انزلی با رویکرد نومنطقه گرایی به موقعیت ایران در اوراسیا

صفحه 277-318

طیبه فروغی فر؛ سیدمهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان