مقاله پژوهشی

1. رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه به مساله استقلال کردستان عراق

صفحه 7-32

حسین پوراحمدی میبدی؛ صابر قیاسی


2. تبیین جایگاه حزب ‎الله لبنان در راهبرد دفاعی سوریه (2018-2011)

صفحه 33-58

علی اسمعیلی؛ محمدعلی شهریاری؛ هادی حکمتیان


3. استقلال اقلیم کردستان در آیینة سیاست‏های اسراییل؛ تحلیلی بر اساس نظریة ساختاربندی گیدنز

صفحه 59-84

حسن خداوردی؛ محمد شیرزاده اصل شربیانی


4. تاثیر الزامات بین المللی بر طراحی و تدوین الگوهای توسعه ملی ( با تاکید بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت)

صفحه 85-108

علیرضا سلطانی


5. قواعد و سازوکارهای جامعه بین المللی و ایران در زمینه جرائم دریایی

صفحه 109-122

جواد فروغی فر؛ علی مزیدی شرف‌آبادی؛ محمد‌رضا رحمت


6. تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین‌المللی (2001-2020)

صفحه 123-154

سید سعید میرترابی؛ محسن کشوریان آزاد


7. جنگ هیبریدی : رویکرد ایالات متحده آمریکا در مواجهه باجمهوری اسلامی ایران

صفحه 155-180

هادی ابراهیمی کیاپی


8. منطقه‌گرایی‌نوین در غرب آسیا و جنوب‌شرق آسیا: تامل مقایسه‌ای

صفحه 181-218

رویا نژاد زندیه؛ روح اله طالبی آرانی


9. واکاوی نظریه ها و روند دولت سازی جهان غرب و اسلام به مثابه تجربه ای برای نظام جمهوری اسلامی در ایران

صفحه 219-239

مجتبی قنبر دوست؛ اکبر اشرفی


10. امکان سنجی شکل‌گیری نظم و امنیت در منطقه پساآمریکایی

صفحه 241-254

ابراهیم معراجی؛ حسین دهشیار